Förhindra multipla postningar med JavaScript

I det här inlägget visas hur du förhindrar multipla postningar med hjälp av JavaScript. Det finns alltid en risk för att en användare klickar på en knapp flera gånger, det kan bero på att inskickningen tar tid eller att användaren dubbelklickar på inlämningsknappen.

Dubblettpostningar av ett formulär kan skapa stora problem i vissa situationer, en användare kan registreras med 2 eller flera konton och en order kan resultera i 2 eller flera order.

Design (CSS)

Vi kommer att förhindra dubbla inlämningar genom att inaktivera knappar. Vi skapar en stil för inaktiverade knappar, detta för att klargöra att dessa knappar inte är klickbara.

input:disabled, button:disabled, input:disabled:hover, button:disabled:hover {
  resize: none;
  color: #000000;
  background-color: #ddd;
  cursor: default;
}

Skicka formulär

Vårt formulär har tre knappar och vi lägger till en btn-disablable klass till knappar som kan inaktiveras. Det är viktigt att vi även aktiverar knappar när vår webbplats är redo att acceptera postningar igen. Vi måste aktivera knapparna om valideringen misslyckas eller när inlämningsoperationen är klar.

<input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="@save_tt" onclick="sendForm(document.getElementById('inputForm'))" />
@*<input type="submit" class="annytab-form-button" value="@save_tt" />*@
<input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="@cancel_tt" onclick="location.href='/admin_administrators'" />
<input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="minify" onclick="panel.minify();" />

<script>
  // Submit a form
  async function sendForm(form)
  {
    // Disable buttons
    disableButtons();

    // Make sure that the form is valid
    if (await annytab.validation.valid(form) === false) { enableButtons(); return false; }

    // Get form data
    var fd = new FormData(form);

    // Post form data
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('POST', form.getAttribute('action'), true);
    xhr.onload = function () {
      if (xhr.status === 200)
      {
        // Get the response
        var data = JSON.parse(xhr.response);

        // Check the success status
        if (data.success === true)
        {
          // Output a success message
          toastr['success'](data.message);
        }
        else
        {
          // Output error information
          toastr['error'](data.message);
        }
      }
      else
      {
        // Output error information
        toastr['error'](xhr.status + " - " + xhr.statusText);
      }

      // Enable buttons
      enableButtons();

    };
    xhr.onerror = function ()
    {
      // Output error information
      toastr['error'](xhr.status + " - " + xhr.statusText);

      // Enable buttons
      enableButtons();
    };
    xhr.send(fd);

  } // End of the sendForm method

  // Disable buttons
  function disableButtons()
  {
    var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
      buttons[i].setAttribute('disabled', true);
    }

  } // End of the disableButtons method

  // Enable buttons
  function enableButtons()
  {
    var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
      setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
    }

  } // End of the enableButtons method

</script>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *