Hoppa till innehåll

Förhindra multipla postningar med JavaScript

I det här inlägget visas hur du förhindrar multipla postningar med hjälp av JavaScript. Det finns alltid en risk för att en användare klickar på en knapp flera gånger, det kan bero på att inskickningen tar tid eller att användaren dubbelklickar på inlämningsknappen.

Dubblettpostningar av ett formulär kan skapa stora problem i vissa situationer, en användare kan registreras med 2 eller flera konton och en order kan resultera i 2 eller flera order.

Den här koden har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0), detta utan någon polyfill. Tillägget fungerar i Internet Explorer (11.829.17134.0) med en polyfill för CustomEvent och XMLHttpRequest. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript.

Koden i detta exempel beror på annytab.notifier, annytab.effects och Font Awesome.

Design (CSS)

Vi kommer att förhindra dubbla inlämningar genom att inaktivera knappar. Vi skapar en stil för inaktiverade knappar, detta för att klargöra att dessa knappar inte är klickbara.

input:disabled, button:disabled, input:disabled:hover, button:disabled:hover {
  resize: none;
  color: #000000;
  background-color: #ddd;
  cursor: default;
}
.annytab-form-button {
  display: inline-block;
  padding: 6px 20px 6px 20px;
  color: #000000;
  font-size: 16px;
  line-height: 16px;
  font-weight: bold;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #d9d9d9;
  margin: 10px 0px 0px 0px;
  cursor: pointer;
  vertical-align: middle;
}
.annytab-form-button:hover {
  background-color: #ddd;
  text-decoration: none;
}

Skicka formulär

Vårt formulär har tre knappar och vi lägger till en btn-disablable klass till knappar som kan inaktiveras. Det är viktigt att vi även aktiverar knappar när vår webbplats är redo att acceptera postningar igen. Vi måste aktivera knapparna om valideringen misslyckas eller när inlämningsoperationen är klar.

<form id="inputForm" action="/home/test" enctype="multipart/form-data">
  <div>Username</div>
  <input name="txtUsername" type="text" value="" placeholder="Username" /><br /><br />

  <input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="Save" onclick="sendForm(document.getElementById('inputForm'))" />
  <input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="Cancel" onclick="console.log('cancel');" />
  <input type="button" class="annytab-form-button btn-disablable" value="minify" onclick="console.log('minify');" />
</form>

<link href="/css/annytab.notifier.css" rel="stylesheet" />
<script src="/js/font-awesome/all.min.js"></script>
<script src="/js/annytab.effects.js"></script>
<script src="/js/annytab.notifier.js"></script>
<script crossorigin="anonymous" src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=XMLHttpRequest%2CCustomEvent"></script>
<script>

  // Set options
  annytab.notifier.setOptions({ duration: 5000, position: 'top-center', fade_duration: 1000 });

  // Submit a form
  function sendForm(form)
  {
    // Disable buttons
    disableButtons();

    // Make sure that the form is valid
    //if (valid(form) === false) { enableButtons(); return false; }

    // Get form data
    var fd = new FormData(form);

    // Post form data
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('POST', form.getAttribute('action'), true);
    xhr.onload = function () {
      if (xhr.status === 200)
      {
        // Get the response
        var data = JSON.parse(xhr.response);

        // Check the success status
        if (data.success === true)
        {
          // Output a success message
          annytab.notifier.show('success', data.message);
        }
        else
        {
          // Output error information
          annytab.notifier.show('error', data.message);
        }
      }
      else
      {
        // Output error information
        annytab.notifier.show('error', xhr.status + " - " + xhr.statusText);
      }

      // Enable buttons
      enableButtons();

    };
    xhr.onerror = function ()
    {
      // Output error information
      annytab.notifier.show('error', xhr.status + " - " + xhr.statusText);

      // Enable buttons
      enableButtons();
    };
    xhr.send(fd);

  } // End of the sendForm method

  // Disable buttons
  function disableButtons()
  {
    var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++)
    {
      buttons[i].setAttribute('disabled', true);
    }

  } // End of the disableButtons method

  // Enable buttons
  function enableButtons()
  {
    var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++)
    {
      setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
    }

  } // End of the enableButtons method

</script>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *