Hoppa till innehåll

Spara i aktier

Att spara i aktier är ett bra sätt att förvalta sitt kapital. Aktier ger normalt sätt bra avkastning på lång sikt, denna sparform tvingar dig att hålla dig uppdaterad om samhällsekonomin och enskilda företag. Du hjälper dessutom till att finansiera bra idéer, du understödjer svenskt näringsliv med kapital och ser till att kapitalmarknaden fungerar bra.

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag, denna ger dig rösträtt på bolagsstämmor och rätt till del av den vinst som genereras av bolaget. Vissa aktiebolag lämnar aktieutdelning till sina aktieägare medan andra bolag använder alla vinstmedel till investeringar för framtiden. Nystartade företag lämnar normalt sätt ingen utdelning eftersom de behöver mycket pengar för att etablera sig och växa upp.

Aktier ger avkastning i form av utdelning och förändringar av aktiekursen. Vissa aktier är attraktiva på grund av att de har hög direktavkastning (utdelning per aktie / aktiekurs) medan andra aktier är attraktiva på grund av förväntningar om höga utdelningar i framtiden. Aktier med hög direktavkastning är normalt sätt mogna företag som har en lägre risk jämfört med tillväxtföretag som inte lämnar någon utdelning. Det finns även preferensaktier som bara ger en viss fastställd utdelning, dessa aktier är säkrare än vanliga aktier men ger aldrig rätt till någon högre utdelning än den som är fastställd.

Det är viktigt att sprida riskerna när man sparar i aktier, detta innebär att man har flera olika typer av aktier i sin portfölj. Risk avspeglar sig i volatilitet, aktier med hög risk svänger mycket och snabbt i värde. Det är förenat med hög risk att bara ha en aktie i portföljen, genom att ha flera aktier i portföljen så får man en mer stabil utveckling. Aktiemarknaden är ganska volatil (svänger upp och ner), under en dag kan vissa aktier sjunka i värde medan andra kan stiga i värde. Det kan vara bra att att satsa den största delen av kapitalet i aktier med låg risk och en mindre del i aktier med hög risk.

När man skall köpa aktier är det viktigt att man läser på om företag och investerar i företag som man tycker om och tror på. Det är också viktigt att man inte betalar för mycket för aktier i de företag man tycker om, aktier kan vara övervärderade eller undervärderade. Det är svårt att fastställa det rätta värdet på en aktie, värdet på en aktie styrs av förväntningar hos alla aktörer på aktiemarknaden. Aktier kan dock ibland vara omotiverat högt värderade och därefter sjunka mycket i värde (se it-bubblan).

När man skall bedöma värdet på aktier kan man titta på olika nyckeltal såsom P/E-tal, P/S-tal, direktavkastning och eget kapital per aktie. Man kan också söka vägledning i aktieanalyser som har gjorts av andra och jämföra deras förväntningar med ens egna. Aktier i tillväxtföretag kan ha höga P/S-tal och P/E-tal utan att vara övervärderade, omsättningen växer snabbt i dessa företag och om man tittar några år framåt så kan P/E-talet vara lågt. Om man letar efter aktier med hög direktavkastning så måste man vara uppmärksam på att det ibland förekommer extrautdelningar och att det inte är säkert att utdelningar är regelbundet förekommande.

När man bestämt sig för att börja spara i aktier så kan man göra detta i ett vanligt aktiesparkonto, i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett investeringssparkonto (ISK). Om man sparar i ett vanligt aktiesparkonto så måste man betala kapitalskatt om 30 % på aktieutdelningar och vinster vid försäljning av aktier, man måste dessutom deklarera alla försäljningar som gjorts under året. En kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto beskattas enligt schablon och man behöver inte deklarera några försäljningar av aktier.

Schablonskatten för KF och ISK beräknas genom att man antar att kapitalet växer med statslåneräntan den 30 november året innan inkomståret plus 1 procentenhet (minst 1,25 % dock) och att man betalar 30 % kapitalskatt på denna schablonintäkt. Det här innebär att man tjänar på att spara i en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto om man förväntar sig en bättre avkastning än 1,25 % (statslåneräntan den 30 november år 2019 var -0,09 %) under år 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *