Rena JavaScript-effekter

Jag använder ofta slideup, slideDown, slideToggle, fadeIn, fadeOut och fadeToggle som effekter i mina projekt. Jag har använt JQuery mycket men vill minska mitt beroende av det ramverket och göra allt i VanillaJS.

Jag tänkte först att jag skulle lägga till effekter direkt på HTMLElement (HTMLElement.prototype.FUNCTIONNAME) men läste att det inte var en bra idé.

Kod

Jag har skapat en JavaScript-fil med funktioner i ett namnområde för att se till att funktionsnamn inte kolliderar med namn i andra JavaScript-bibliotek.

var annytab = annytab || {};
annytab.effects = (function () {

  'use_strict';

  // Public methods
  return {

    slideDown: function (el, duration = 400, display = 'block') {
      // Return if the element is visible
      if (this.isVisible(el) === true) {
        return;
      }

      // Display the element
      el.style.display = display;

      // Create variables
      var counter = 0;
      var height = el.offsetHeight;
      var adder = height / (duration / 10);

      // Set height and hide overflow
      el.style.height = '0px';
      el.style.overflow = 'hidden';

      // Increase the height of the element every 10 ms
      var interval = setInterval(function () {
        counter += adder;
        if (counter < height) {
          // Set element height
          el.style.height = counter + 'px';
        }
        else {
          // Reset the element and clear the interval
          el.style.height = '';
          el.style.overflow = '';
          clearInterval(interval);
        }

      }, 10);

      // Return the element
      return el;
    },
    slideUp: function (el, duration = 400) {

      // Return if the element not is visible
      if (this.isVisible(el) === false) {
        return;
      }

      // Create variables
      var height = el.offsetHeight;
      var counter = height;
      var subtractor = height / (duration / 10);

      // Hide overflow
      el.style.overflow = 'hidden';

      // Decrease the height of the element every 10 ms
      var interval = setInterval(function () {
        counter -= subtractor;
        if (counter > 0) {
          // Set element height
          el.style.height = counter + 'px';
        }
        else {
          // Reset the element and clear the interval
          el.style.display = 'none';
          el.style.overflow = '';
          el.style.height = '';
          clearInterval(interval);
        }

      }, 10);

      // Return the element
      return el;
    },
    slideToggle: function (el, duration = 400, display = 'block') {

      if (this.isVisible(el) === true) {
        this.slideUp(el, duration);
      }
      else {
        this.slideDown(el, duration, display);
      }

      // Return the element
      return el;
    },
    fadeIn: function (el, duration = 400, display = 'block') {

      // Return if the element is visible
      if (this.isVisible(el) === true) {
        return;
      }

      // Display the element
      el.style.display = display;

      // Create variables
      var counter = 0;
      var adder = 100 / (duration / 10);

      // Set opacity
      el.style.opacity = 0.00;
      el.style.filter = 'alpha(opacity = 0)'; /* For IE8 and earlier */

      // Increase the opacity of the element every 10 ms
      var interval = setInterval(function () {
        counter += adder;
        if (counter < 100) {
          // Set element opacity
          el.style.opacity = (counter / 100);
          el.style.filter = 'alpha(opacity = ' + counter + ')'; /* For IE8 and earlier */
        }
        else {
          // Reset the element and clear the interval
          el.style.opacity = '';
          el.style.filter = ''; /* For IE8 and earlier */
          clearInterval(interval);
        }

      }, 10);

      // Return the element
      return el;
    },
    fadeOut: function (el, duration = 400) {

      // Return if the element not is visible
      if (this.isVisible(el) === false) {
        return;
      }

      // Create variables
      var counter = 100;
      var subtractor = 100 / (duration / 10);

      // Set opacity
      el.style.opacity = 1.00;
      el.style.filter = 'alpha(opacity = 100)'; /* For IE8 and earlier */

      // Decrease the height of the element every 10 ms
      var interval = setInterval(function () {
        counter -= subtractor;
        if (counter > 0) {
          el.style.opacity = (counter / 100);
          el.style.filter = 'alpha(opacity = ' + counter + ')'; /* For IE8 and earlier */
        }
        else {
          // Reset the element and clear the interval
          el.style.display = 'none';
          el.style.opacity = '';
          el.style.filter = ''; /* For IE8 and earlier */
          clearInterval(interval);
        }

      }, 10);

      // Return the element
      return el;
    },
    fadeToggle: function (el, duration = 400, display = 'block') {
      if (this.isVisible(el) === true) {
        this.fadeOut(el, duration);
      }
      else {
        this.fadeIn(el, duration, display);
      }

      // Return the element
      return el;
    },
    isVisible: function (el) {
      return !!(el.offsetWidth || el.offsetHeight || el.getClientRects().length);
    }
  };

})();

Hur använda klassen

Använd en loop för att applicera en effekt på många element. Du måste lägga till ett elementet som en parameter i en funktion, andra parametrar har standardvärden.

function toggleForm()
{
  // Get the container
  var container = document.getElementById('inputForm');

  // Check if it is visible
  var visible = annytab.effects.isVisible(container);

  // Hide all containers
  var collection = document.getElementsByClassName('hideable');
  for (var i = 0; i < collection.length; i++) {
    annytab.effects.slideUp(collection[i], 500);
  }

  // Show the container if it wasn't visible
  if (visible === false) {
    annytab.effects.slideDown(container, 500);
  }

} // End of the toggleForm method

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *