Hoppa till innehåll

Rena JavaScript-effekter

Jag använder ofta slideup, slideDown, slideToggle, fadeIn, fadeOut och fadeToggle som effekter i mina projekt. Jag har använt JQuery mycket men vill minska mitt beroende av det ramverket och göra allt i VanillaJS.

Jag tänkte först att jag skulle lägga till effekter direkt på HTMLElement (HTMLElement.prototype.FUNCTIONNAME) men läste att det inte var en bra idé.

Det här tillägget har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0) och Internet Explorer (11.829.17134.0), detta utan någon polyfill. Om du vill stödja äldre webbläsare (requestAnimationFrame) kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript.

JavaScript

Jag har skapat en JavaScript plugin med funktioner i ett namnområde för att se till att funktionsnamn inte kolliderar med namn i andra JavaScript-bibliotek.

var annytab = annytab || {};
annytab.effects = (function () {

  'use_strict';

  // Public methods
  return {

    slideDown: function (el, duration, display) {

      // Return if the element is visible
      if (this.isVisible(el) === true) {
        return;
      }

      // Set default values for parameters
      duration = duration || 1000;
      display = display || 'block';

      // Display the element
      el.style.display = display;

      // Create variables
      var start = null;
      var height = el.offsetHeight;
      var overflow = el.style.overflow;

      // Set height and hide overflow
      el.style.height = '0';
      el.style.overflow = 'hidden';

      // Run animation
      function run(timestamp)
      {
        // Set start time
        if (!start) start = timestamp;

        // Calculate progress
        var progress = height * ((timestamp - start) / duration);

        // Set element height
        el.style.height = Math.min(progress, height) + 'px';

        // Check if the animation should end
        if (progress < height)
        {
          window.requestAnimationFrame(run);
        }
        else
        {
          // Reset element
          el.style.height = '';
          el.style.overflow = overflow;
        }
      }

      // Start animation
      window.requestAnimationFrame(run);

      // Return the element
      return el;
    },
    slideUp: function (el, duration) {

      // Return if the element not is visible
      if (this.isVisible(el) === false) {
        return;
      }

      // Set default values for parameters
      duration = duration || 1000;

      // Create variables
      var start = null;
      var height = el.offsetHeight;
      var overflow = el.style.overflow;

      // Hide overflow
      el.style.overflow = 'hidden';

      // Run animation
      function run(timestamp)
      {
        // Set start time
        if (!start) start = timestamp;

        // Calculate progress
        var progress = height - (height * ((timestamp - start) / duration));

        // Set element height
        el.style.height = Math.max(progress, 0) + 'px';

        // Check if the animation should end
        if (progress > 0)
        {
          window.requestAnimationFrame(run);
        }
        else
        {
          // Reset element
          el.style.display = 'none';
          el.style.height = '';
          el.style.overflow = overflow;
        }
      }

      // Start animation
      window.requestAnimationFrame(run);

      // Return the element
      return el;
    },
    slideToggle: function (el, duration, display) {

      // Set default values for parameters
      duration = duration || 1000;
      display = display || 'block';

      // Check if we should slide up or slide down
      if (this.isVisible(el) === true) {
        this.slideUp(el, duration);
      }
      else {
        this.slideDown(el, duration, display);
      }

      // Return the element
      return el;
    },
    fadeIn: function (el, duration, display) {

      // Return if the element is visible
      if (this.isVisible(el) === true) {
        return;
      }

      // Set default values for parameters
      duration = duration || 1000;
      display = display || 'block';

      // Display the element
      el.style.display = display;

      // Create variables
      var start = null;

      // Set opacity
      el.style.opacity = 0.00;
      el.style.filter = 'alpha(opacity=0)'; /* For IE8 and earlier */

      // Run animation
      function run(timestamp)
      {
        // Set start time
        if (!start) start = timestamp;

        // Calculate progress
        var progress = 100 * (timestamp - start) / duration;

        // Set element opacity
        el.style.opacity = Math.min(progress, 100) / 100;
        el.style.filter = 'alpha(opacity=' + Math.min(progress, 100) + ')'; /* For IE8 and earlier */

        // Check if the animation should end
        if (progress < 100) {
          window.requestAnimationFrame(run);
        }
        else {
          // Reset element
          el.style.opacity = '';
          el.style.filter = ''; /* For IE8 and earlier */
        }
      }

      // Start animation
      window.requestAnimationFrame(run);

      // Return the element
      return el;
    },
    fadeOut: function (el, duration) {

      // Return if the element not is visible
      if (this.isVisible(el) === false) {
        return;
      }

      // Set default values for parameters
      duration = duration || 1000;

      // Create variables
      var start = null;

      // Set opacity
      el.style.opacity = 1.00;
      el.style.filter = 'alpha(opacity=100)'; /* For IE8 and earlier */

      // Run animation
      function run(timestamp)
      {
        // Set start time
        if (!start) start = timestamp;

        // Calculate progress
        var progress = 100 - (100 * ((timestamp - start) / duration));

        // Set element opacity
        el.style.opacity = Math.max(progress, 0) / 100;
        el.style.filter = 'alpha(opacity=' + Math.max(progress, 0) + ')'; /* For IE8 and earlier */

        // Check if the animation should end
        if (progress > 0)
        {
          window.requestAnimationFrame(run);
        }
        else {
          // Reset element
          el.style.display = 'none';
          el.style.opacity = '';
          el.style.filter = ''; /* For IE8 and earlier */
        }
      }

      // Start animation
      window.requestAnimationFrame(run);

      // Return the element
      return el;
    },
    fadeToggle: function (el, duration, display) {

      // Set default values for parameters
      duration = duration || 1000;
      display = display || 'block';

      // Check if we should fade out or fade in
      if (this.isVisible(el) === true) {
        this.fadeOut(el, duration);
      }
      else {
        this.fadeIn(el, duration, display);
      }

      // Return the element
      return el;
    },
    isVisible: function (el) {
      if (typeof el === 'undefined' || el === null) { return false; }
      return !!(el.offsetWidth || el.offsetHeight || el.getClientRects().length);
    }
  };

})();

Så här använder du denna plugin

Använd en loop för att applicera en effekt på många element. Du måste lägga till ett elementet som en parameter i en funktion, andra parametrar har standardvärden.

function toggleForm()
{
  // Get the container
  var container = document.getElementById('inputForm');

  // Check if it is visible
  var visible = annytab.effects.isVisible(container);

  // Hide all containers
  var collection = document.getElementsByClassName('hideable');
  for (var i = 0; i < collection.length; i++) {
    annytab.effects.slideUp(collection[i], 500);
  }

  // Show the container if it wasn't visible
  if (visible === false) {
    annytab.effects.slideDown(container, 500);
  }

} // End of the toggleForm method
Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *