Hoppa till innehåll

Skapa toast-meddelanden med ren JavaScript

I denna handledning kommer vi att skapa en plugin för toast-meddelanden med hjälp av ren JavaScript. Ett toast-meddelande är ett litet meddelande som visas över annat innehåll.

Detta tillägg för notifikationer kan visa olika typer av meddelanden. Meddelanden kan visas under en begränsad tid, detta visualiseras av en förloppsindikator. En notifikation som får fokus kommer att starta om självförstöringsprocessen. En notifikation kan stängas och alla meddelanden kan tas bort genom ett anrop till metoden clear.

Denna plugin är beroende av annytab.effects och Font Awesome, dessa beroenden kan enkelt ersättas av dig om du vill använda andra ikoner och/eller ett annat bibliotek för effekter.

Det här tillägget har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0), detta utan någon polyfill. Tillägget fungerar i Internet Explorer (11.829.17134.0) med en polyfill för CustomEvent. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript.

Notifikationer

JavaScript

Denna plugin har ingen konstruktor, den är statisk och kan användas genom att man anropar de offentliga metoderna: setOptions, show och clear. Meddelanden skapas i en behållare och behållaren tas bort när det sista meddelandet har försvunnit.

var annytab = annytab || {};
annytab.notifier = (function () {

  'use_strict';

  // Variables
  var options = { duration: 10000, position: 'top-center', fade_duration: 1000 };
  var container = null;
  
  // Update options
  function updateOptions(opts)
  {
    // Set default values for parameters
    opts = opts || {};

    // Update options
    for (var option in options)
    {
      if (opts.hasOwnProperty(option) === true)
      {
        options[option] = opts[option];
      }
    }

    // Return options
    return options;

  } // End of the updateOptions method

  // Create a box
  function create(type, message)
  {
    // Make sure that a container exists
    if (container === null)
    {
      container = document.createElement('div');
      container.setAttribute('class', 'annytab-notifier-container annytab-notifier-' + options.position);
      document.body.appendChild(container);
    }

    // Set icon (Font Awesome)
    var icon = '<i class="fas fa-exclamation fa-fw"></i>';
    if (type === 'success') { icon = '<i class="fas fa-check-circle fa-fw"></i>'; }
    else if (type === 'warning') { icon = '<i class="fas fa-exclamation-triangle fa-fw"></i>'; }
    else if (type === 'info') { icon = '<i class="fas fa-info-circle fa-fw"></i>'; }

    // Create a box
    var box = document.createElement('div');
    box.setAttribute('class', 'annytab-notifier-box annytab-notifier-' + type);
    box.insertAdjacentHTML('beforeend',
      '<div class="annytab-notifier-padding">'
      + '<div class="annytab-notifier-icon">' + icon + '</div>'
      + '<div class="annytab-notifier-message">'
      + message
      + '</div>'
      + '<div class="annytab-notifier-progress"></div>'
      + '<div class="annytab-notifier-close"></div >');
      + '</div>';
    container.appendChild(box);

    // Fade in the message box
    annytab.effects.fadeIn(box, options.fade_duration, 'block');

    // Add events
    addBoxEvents(box);

    // Return the box
    return box;

  } // End of the create method

  // Add box events
  function addBoxEvents(box)
  {
    // Variables
    var close_button = box.querySelector('.annytab-notifier-close');
    var progress = box.querySelector('.annytab-notifier-progress');
    var progress_interval = null;
    var close_timeout = null;

    // Add a close event
    window.onload = close_button.addEventListener('click', function (event) {

      // Prevent default click behaviour
      event.preventDefault();

      // Close the box
      close(box);

    }, false);

    // Check if the box should self destruct
    if (options.duration > 0)
    {
      // Add self destruction event
      window.onload = box.addEventListener('mouseleave', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Check if the box is closing
        if (annytab.effects.isVisible(close_button) === false) {
          return;
        }

        // Display the progress bar
        progress.style.display = 'block';

        // Calculate the amount to decrease each interval
        var width = 100;
        var decrease = width / options.duration * 10;

        // Set an interval to show progress
        progress_interval = window.setInterval(function () {
          width -= decrease;
          progress.style.width = width + '%';

        }, 10);

        // Self destruct after some time
        close_timeout = window.setTimeout(function () {

          // Clear timeout and interval
          clearTimeout(close_timeout);
          clearInterval(progress_interval);

          // Close the box
          close(box);

        }, options.duration);

      }, false);

      // On focus
      window.onload = box.addEventListener('mouseenter', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Check if the box is closing
        if (annytab.effects.isVisible(close_button) === false)
        {
          return;
        }

        // Clear timeout and interval
        clearTimeout(close_timeout);
        clearInterval(progress_interval);

        // Reset progress bar
        progress.style.display = 'none';
        progress.style.width = '100%';

      }, false);

      // Trigger a mouse leave event
      box.dispatchEvent(new Event('mouseleave'));
    }

  } // End of the addBoxEvents method

  // Close a box
  function close(box)
  {
    // Get the close button
    var close_button = box.querySelector('.annytab-notifier-close');

    // Check if the box is closing
    if (annytab.effects.isVisible(close_button) === false) {
      return;
    }

    // Hide the close button
    close_button.style.display = 'none';

    // Fade out the box
    annytab.effects.fadeOut(box, options.fade_duration);

    // Wait for the fade effect to finish
    setTimeout(function ()
    {
      // Remove the box
      container.removeChild(box);

      // Check if we should remove the container
      if (container.querySelector('.annytab-notifier-box') === null) {
        document.body.removeChild(container);
        container = null;
      }
      
    }, options.fade_duration);

  } // End of the close method

  // Remove a container
  function removeContainer()
  {
    // Make sure that the container exists
    if (container !== null)
    {
      // Get all boxes in the container
      var boxes = container.querySelectorAll('.annytab-notifier-box');

      // Loop boxes
      for (var i = 0; i < boxes.length; i++) {

        // Close the box
        close(boxes[i]);
      }
    }

  } // End of the removeContainer method

  // Public methods
  return {

    setOptions: function (opts) {

      return updateOptions(opts);
    },
    show: function (type, message)
    {
      return create(type, message);
    },
    clear: function ()
    {
      removeContainer();
    }
  };

})();

Styling (CSS)

Behållaren för meddelanden kan placeras vid olika positioner på skärmen, center-center kan se lite suddig ut. Stängningsknappen skapas helt i CSS och ikonerna kommer från Font Awesome.

/* Containers */
.annytab-notifier-container {
  display: block;
  z-index: 200;
  position: fixed;
  max-width: calc(100% - 10px); /* adjust for margin */
  max-height: 100%;
  overflow: auto;
}

/* General styles */
.annytab-notifier-box {
  display: none;
  position: relative;
  margin: 5px;
  width: 500px;
  max-width: calc(100% - 10px); /* adjust for margin */
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}

.annytab-notifier-padding {
  display: block;
  padding: 15px 15px 15px 65px;
  text-align: left;
}

.annytab-notifier-icon {
  display: inline-block;
  position: absolute;
  font-size: 28px; /* 32px is actual height */
  top: calc(50% - 16px);
  left: 15px;
  margin: auto;
}

.annytab-notifier-message {
  font-size: 16px;
  line-height: 24px;
}

.annytab-notifier-progress {
  display: none;
  position: absolute;
  left: 0;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  height: 4px;
  background-color: #d9d9d9;
}

/* Box positions */
.annytab-notifier-top-left {
  top: 5px;
  left: 5px;
}

.annytab-notifier-top-center {
  top: 5px;
  left: 50%;
  -ms-transform: translateX(-50%);
  transform: translateX(-50%);
}

.annytab-notifier-top-right {
  top: 5px;
  right: 5px;
}

.annytab-notifier-center-center {
  top: 50%;
  left: 50%;
  -ms-transform: translate(-50%, -50%);
  transform: translate(-50%, -50%);
}

.annytab-notifier-bottom-left {
  bottom: 5px;
  left: 5px;
}

.annytab-notifier-bottom-center {
  bottom: 5px;
  left: 50%;
  -ms-transform: translateX(-50%);
  transform: translateX(-50%);
}

.annytab-notifier-bottom-right {
  bottom: 5px;
  right: 5px;
}

/* Message types */
.annytab-notifier-success {
  background-color: #ffffff;
  border: 4px solid #51A351;
  color: #51A351;
}

.annytab-notifier-error {
  background-color: #ffffff;
  border: 4px solid #BD362F;
  color: #BD362F;
}

.annytab-notifier-info {
  background-color: #ffffff;
  border: 4px solid #2F96B4;
  color: #2F96B4;
}

.annytab-notifier-warning {
  background-color: #ffffff;
  border: 4px solid #CC7606;
  color: #CC7606;
}

/* Close button */
.annytab-notifier-close 
{
  position: absolute;
  width: 12px;
  height: 12px;
  top: 2px;
  right: 2px;
  cursor: pointer;
}

.annytab-notifier-close:before, .annytab-notifier-close:after {
  position: absolute;
  right: 5px;
  content: ' ';
  height: 12px;
  width: 2px;
  background-color: #000000;
}

.annytab-notifier-close:before {
  transform: rotate(45deg);
}

.annytab-notifier-close:after {
  transform: rotate(-45deg);
}

Så här använder du denna plugin

Du kan ange alternativ innan du börjar anropa metoder i tillägget, standardvärden används om du inte anger några alternativ. Sätt duration till ett värde mindre än 1 om du inte vill att meddelanden ska visas under en begränsad tid, notifikationer måste stängas eller rensas i så fall.

<!--<script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=CustomEvent"></script>-->
<link href="/css/annytab.notifier.css" rel="stylesheet" />
<script src="/js/font-awesome/v5.3.1/all.min.js"></script>
<script src="/js/annytab-shared/annytab.effects.js"></script>
<script src="/js/annytab-shared/annytab.notifier.js"></script>
<script>

  // Set options
  // Positions: top-left, top-center, top-right, center-center, bottom-left, bottom-center, bottom-right
  annytab.notifier.setOptions({ duration: 10000, position: 'top-right', fade_duration: 1000 });

  // Show success
  annytab.notifier.show('success', 'Success, everything was perfect!');

  // Show error
  annytab.notifier.show('error', 'Something is wrong, it can be that or that.');

  // Show information
  annytab.notifier.show('info', 'I just want to inform you that it is going to rain today.');

  // Show warning
  annytab.notifier.show('warning', 'Warning for Internet Explorer, the worst browser that exists.');

</script>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *