Hoppa till innehåll

BankID v5, signatur, validering och autentisering i ASP.NET Core

Jag kommer att implementera en tjänst för autentisering, signaturer och validering med BankID v5 (version 5) i denna handledning. Tjänsten implementeras som ett formulär med HTML och JavaScript, förfrågningar görs till servermetoder i ASP.NET Core. BankID är en elektronisk identifieringslösning i Sverige som används för autentisering och elektroniska signaturer.

Denna kod har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (75.0) och Microsoft Edge (81.0.416.62), detta utan polyfills. Koden fungerar i Internet Explorer (11.829.17134.0) med polyfills för Array.from, Promise, String.prototype.padStart, TextEncoder, WebCrypto, XMLHttpRequest, Array.prototype.includes, CustomEvent, Array.prototype.closest, Array.prototype.remove, String.prototype.endsWith and String.prototype.includes och transpilering. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript. Den här koden har beroenden till annytab.effects, Font Awesome, annytab.notifier och js-spark-md5.

Förberedelser och inställningar

BankID-certifikat kan användas tillsammans med ett datorprogram (bankid på fil) eller en mobilapp. Du måste besöka den officiella webbplatsen med BankID-dokumentation för att ladda ner ett SSL-testcertifikat och utfärda ett användertestcertifikat. Ett SSL-testcertifikat behövs för att upprätta en anslutning till API-tjänsten. BankID-applikationer måste konfigureras för testning, information om denna konfiguration kan hittas här. Jag använder en application.json-fil för att spara inställningar avseende min BankIdClient och en BankIdOptions-klass för att komma åt dessa inställningar.

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Debug",
   "System": "Information",
   "Microsoft": "Information"
  }
 },
 "BankIdOptions": {
  "BaseAddress": "https://appapi2.test.bankid.com",
  "TimeoutInMilliseconds": 90000
 }
}
using System;

namespace Annytab.Scripts
{
  public class BankIdOptions
  {
    #region Variables

    public string BaseAddress { get; set; }
    public Int32? TimeoutInMilliseconds { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public BankIdOptions()
    {
      // Set values for instance variables
      this.BaseAddress = null;
      this.TimeoutInMilliseconds = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Modeller

using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

namespace Annytab.Scripts.Models
{
  public class ResponseData
  {
    #region variables

    public bool success { get; set; }
    public string id { get; set; }
    public string message { get; set; }
    public string url { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public ResponseData()
    {
      // Set values for instance variables
      this.success = false;
      this.id = "";
      this.message = "";
      this.url = "";

    } // End of the constructor

    public ResponseData(bool success, string id, string message, string url = "")
    {
      // Set values for instance variables
      this.success = success;
      this.id = id;
      this.message = message;
      this.url = url;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class Signature
  {
    #region Variables

    public string validation_type { get; set; }
    public string algorithm { get; set; }
    public string padding { get; set; }
    public string data { get; set; }
    public string value { get; set; }
    public string certificate { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public Signature()
    {
      // Set values for instance variables
      this.validation_type = null;
      this.algorithm = null;
      this.padding = null;
      this.data = null;
      this.value = null;
      this.certificate = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class SignatureValidationResult
  {
    #region Variables

    public bool valid { get; set; }
    public string signature_data { get; set; }
    public string signatory { get; set; }
    public X509Certificate2 certificate { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public SignatureValidationResult()
    {
      // Set values for instance variables
      this.valid = false;
      this.signature_data = null;
      this.signatory = null;
      this.certificate = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace
using System.Xml.Serialization;
using System.Collections.Generic;

namespace Annytab.Scripts.Models
{
  public class BankidResponse
  {
    #region Variables

    public string autoStartToken { get; set; }
    public string orderRef { get; set; }
    public string status { get; set; }
    public string hintCode { get; set; }
    public CompletionData completionData { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    public BankidResponse()
    {
      // Set values for instance variables
      this.autoStartToken = null;
      this.orderRef = null;
      this.status = null;
      this.hintCode = null;
      this.completionData = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  public class CompletionData
  {
    #region Variables

    public string signature { get; set; }
    public string ocspResponse { get; set; }

    #endregion

    #region Constructors

    /// <summary>
    /// Create a new post with default properties
    /// </summary>
    public CompletionData()
    {
      // Set values for instance variables
      this.signature = null;
      this.ocspResponse = null;

    } // End of the constructor

    #endregion

  } // End of the class

  [XmlRoot(ElementName = "CanonicalizationMethod", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class CanonicalizationMethod
  {
    [XmlAttribute(AttributeName = "Algorithm")]
    public string Algorithm { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "SignatureMethod", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class SignatureMethod
  {
    [XmlAttribute(AttributeName = "Algorithm")]
    public string Algorithm { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "Transform", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class Transform
  {
    [XmlAttribute(AttributeName = "Algorithm")]
    public string Algorithm { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "Transforms", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class Transforms
  {
    [XmlElement(ElementName = "Transform", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public Transform Transform { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "DigestMethod", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class DigestMethod
  {
    [XmlAttribute(AttributeName = "Algorithm")]
    public string Algorithm { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "Reference", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class Reference
  {
    [XmlElement(ElementName = "Transforms", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public Transforms Transforms { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "DigestMethod", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public DigestMethod DigestMethod { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "DigestValue", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public string DigestValue { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "URI")]
    public string URI { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "Type")]
    public string Type { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "SignedInfo", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class SignedInfo
  {
    [XmlElement(ElementName = "CanonicalizationMethod", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public CanonicalizationMethod CanonicalizationMethod { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "SignatureMethod", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public SignatureMethod SignatureMethod { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "Reference", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public List<Reference> Reference { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "xmlns")]
    public string Xmlns { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "X509Data", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class X509Data
  {
    [XmlElement(ElementName = "X509Certificate", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public List<string> X509Certificate { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "KeyInfo", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class KeyInfo
  {
    [XmlElement(ElementName = "X509Data", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public X509Data X509Data { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "xmlns")]
    public string Xmlns { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "Id")]
    public string Id { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "usrVisibleData", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class UsrVisibleData
  {
    [XmlAttribute(AttributeName = "visible")]
    public string Visible { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "charset")]
    public string Charset { get; set; }
    [XmlText]
    public string Text { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "srvInfo", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class SrvInfo
  {
    [XmlElement(ElementName = "name", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Name { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "nonce", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Nonce { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "displayName", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string DisplayName { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "condition", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class Condition
  {
    [XmlElement(ElementName = "type", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Type { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "value", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Value { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "requirement", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class Requirement
  {
    [XmlElement(ElementName = "condition", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public Condition Condition { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "ai", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class Ai
  {
    [XmlElement(ElementName = "type", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Type { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "deviceInfo", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string DeviceInfo { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "uhi", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Uhi { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "fsib", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Fsib { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "utb", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Utb { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "requirement", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public Requirement Requirement { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "uauth", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Uauth { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "env", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class Env
  {
    [XmlElement(ElementName = "ai", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public Ai Ai { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "clientInfo", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class ClientInfo
  {
    [XmlElement(ElementName = "funcId", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string FuncId { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "version", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public string Version { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "env", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public Env Env { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "bankIdSignedData", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
  public class BankIdSignedData
  {
    [XmlElement(ElementName = "usrVisibleData", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public UsrVisibleData UsrVisibleData { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "srvInfo", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public SrvInfo SrvInfo { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "clientInfo", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public ClientInfo ClientInfo { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "xmlns")]
    public string Xmlns { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "Id")]
    public string Id { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "Object", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class Object
  {
    [XmlElement(ElementName = "bankIdSignedData", Namespace = "http://www.bankid.com/signature/v1.0.0/types")]
    public BankIdSignedData BankIdSignedData { get; set; }
  }

  [XmlRoot(ElementName = "Signature", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
  public class XmlSignature
  {
    [XmlElement(ElementName = "SignedInfo", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public SignedInfo SignedInfo { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "SignatureValue", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public string SignatureValue { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "KeyInfo", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public KeyInfo KeyInfo { get; set; }
    [XmlElement(ElementName = "Object", Namespace = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#")]
    public Object Object { get; set; }
    [XmlAttribute(AttributeName = "xmlns")]
    public string Xmlns { get; set; }
  }

} // End of the namespace

BankID-klient

using System.Threading.Tasks;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts
{
  public interface IBankIdClient
  {
    Task<bool> Authenticate(string personal_id, string ip_address);
    Task<bool> Sign(string personal_id, string ip_address, Annytab.Scripts.Models.Signature signature);
    SignatureValidationResult Validate(string signature_value);

  } // End of the interface

} // End of the namespace
using System;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Text.Json;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Cryptography.Xml;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.Extensions.Options;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts
{
  public class BankIdClient : IBankIdClient
  {
    #region Variables

    private readonly HttpClient client;
    private readonly BankIdOptions options;
    private readonly ILogger logger;

    #endregion

    #region Constructors

    public BankIdClient(HttpClient http_client, IOptions<BankIdOptions> options, ILogger<IBankIdClient> logger)
    {
      // Set values for instance variables
      this.client = http_client;
      this.options = options.Value;
      this.logger = logger;

      // Set values for the client
      this.client.BaseAddress = new Uri(this.options.BaseAddress);
      this.client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
      
    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Authentication

    public async Task<bool> Authenticate(string personal_id, string ip_address)
    {
      // Variables
      StringContent content = null;
      BankidResponse bankid_response = null;

      try
      {
        // Create a json string
        string json = "{\"personalNumber\":\"" + personal_id + "\", \"endUserIp\":\"" + ip_address + "\"}";

        // Create string content
        content = new StringContent(json);
        content.Headers.ContentType = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");

        // Get the response
        HttpResponseMessage response = await this.client.PostAsync("/rp/v5/auth", content);

        // Check the status code for the response
        if (response.IsSuccessStatusCode == true)
        {
          // Get string data
          string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Convert data to a bankid response
          bankid_response = JsonSerializer.Deserialize<BankidResponse>(data);

          // Create json data
          json = "{\"orderRef\": \"" + bankid_response.orderRef + "\"}";

          // Add content
          content = new StringContent(json);
          content.Headers.ContentType = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");

          // Collect the signature
          Int32 timeout = this.options.TimeoutInMilliseconds.GetValueOrDefault();
          while (true)
          {
            // Check for a timeout
            if (timeout <= 0)
            {
              // Cancel the order and return false
              await this.client.PostAsync("/rp/v5/cancel", content);
              return false;
            }

            // Sleep for 2 seconds
            await Task.Delay(2000);
            timeout -= 2000;

            // Collect a signature
            response = await this.client.PostAsync("/rp/v5/collect", content);

            // Check the status code for the response
            if (response.IsSuccessStatusCode == true)
            {
              // Get string data
              data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Convert data to a bankid response
              bankid_response = JsonSerializer.Deserialize<BankidResponse>(data);

              if (bankid_response.status == "pending")
              {
                // Continue to loop
                continue;
              }
              else if (bankid_response.status == "failed")
              {
                // Return false
                return false;
              }
              else
              {
                // Break out from the loop
                break;
              }
            }
            else
            {
              // Get string data
              data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Log the error
              this.logger.LogError($"Authenticate: {data}");

              // Return false
              return false;
            }
          }
        }
        else
        {
          // Get string data
          string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Log the error
          this.logger.LogError($"Authenticate: {data}");

          // Return false
          return false;
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogInformation(ex, "Authenticate", null);
        return false;
      }
      finally
      {
        if (content != null)
        {
          content.Dispose();
        }
      }

      // Return success
      return true;

    } // End of the Authenticate method

    #endregion

    #region Signatures

    public async Task<bool> Sign(string personal_id, string ip_address, Annytab.Scripts.Models.Signature signature)
    {
      // Variables
      StringContent content = null;
      BankidResponse bankid_response = null;

      try
      {
        // Create a json string
        string json = "{\"personalNumber\":\"" + personal_id + "\", \"endUserIp\":\"" + ip_address + "\", \"userVisibleData\":\"" + Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(signature.data)) + "\"}";

        // Create string content
        content = new StringContent(json);
        content.Headers.ContentType = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");

        // Get the response
        HttpResponseMessage response = await this.client.PostAsync("/rp/v5/sign", content);

        // Check the status code for the response
        if (response.IsSuccessStatusCode == true)
        {
          // Get string data
          string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Convert data to a bankid response
          bankid_response = JsonSerializer.Deserialize<BankidResponse>(data);

          // Create json data
          json = "{\"orderRef\": \"" + bankid_response.orderRef + "\"}";

          // Add content
          content = new StringContent(json);
          content.Headers.ContentType = new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");

          // Collect the signature
          Int32 timeout = this.options.TimeoutInMilliseconds.GetValueOrDefault();
          while (true)
          {
            // Check for a timeout
            if (timeout <= 0)
            {
              // Cancel the order and return false
              await client.PostAsync("/rp/v5/cancel", content);
              return false;
            }

            // Sleep for 2 seconds
            await Task.Delay(2000);
            timeout -= 2000;

            // Collect a signature
            response = await client.PostAsync("/rp/v5/collect", content);

            // Check the status code for the response
            if (response.IsSuccessStatusCode == true)
            {
              // Get string data
              data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Convert data to a bankid response
              bankid_response = JsonSerializer.Deserialize<BankidResponse>(data);

              if (bankid_response.status == "pending")
              {
                // Continue to loop
                continue;
              }
              else if (bankid_response.status == "failed")
              {
                // Return false
                return false;
              }
              else
              {
                // Break out from the loop
                break;
              }
            }
            else
            {
              // Get string data
              data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

              // Log the error
              this.logger.LogError($"Sign: {data}");

              // Return false
              return false;
            }
          }
        }
        else
        {
          // Get string data
          string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();

          // Log the error
          this.logger.LogError($"Sign: {data}");

          // Return false
          return false;
        }

        // Get the xml signature
        //string xml = Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(bankid_response.completionData.signature));
        //XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(XmlSignature));
        //XmlSignature xml_signature = null;
        //using (TextReader reader = new StringReader(xml))
        //{
        //  xml_signature = (XmlSignature)serializer.Deserialize(reader);
        //}

        // Update the signature
        signature.algorithm = null;
        signature.padding = null;
        signature.value = bankid_response.completionData.signature;
        signature.certificate = null;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Log the exception
        this.logger.LogInformation(ex, $"Sign: {signature.value}", null);
        return false;
      }
      finally
      {
        if (content != null)
        {
          content.Dispose();
        }
      }

      // Return success
      return true;

    } // End of the Sign method

    public SignatureValidationResult Validate(string signature_value)
    {
      // Create the validation result to return
      SignatureValidationResult result = new SignatureValidationResult();

      try
      {
        // Convert from Base64
        string xml = Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(signature_value));

        // Create an xml document
        XmlDocument doc = new XmlDocument();
        doc.LoadXml(xml);

        // Load the xml signature
        SignedXml signed_xml = new SignedXml();
        signed_xml.LoadXml((XmlElement)doc.GetElementsByTagName("Signature")[0]);

        // Get the xml signature
        XmlSignature xml_signature = null;
        XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(XmlSignature));
        using (TextReader reader = new StringReader(xml))
        {
          xml_signature = (XmlSignature)serializer.Deserialize(reader);
        }

        // Get the certificate
        result.certificate = new X509Certificate2(Convert.FromBase64String(xml_signature.KeyInfo.X509Data.X509Certificate[0]));

        // Get signature data
        result.signature_data = Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(xml_signature.Object.BankIdSignedData.UsrVisibleData.Text));

        // Check if the signature is valid
        result.valid = signed_xml.CheckSignature();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        string exMessage = ex.Message;
        result.certificate = null;
      }

      // Return the validation result
      return result;

    } // End of the Validate method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

Konfiguration

using System;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Globalization;
using System.Security.Authentication;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http.Features;
using Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace Annytab.Scripts
{
  public class Startup
  {
    public IConfiguration configuration { get; set; }

    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      this.configuration = configuration;

    } // End of the constructor method

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      // Add the mvc framework
      services.AddRazorPages();

      // Set limits for form options
      services.Configure<FormOptions>(x =>
      {
        x.BufferBody = false;
        x.KeyLengthLimit = 2048; // 2 KiB
        x.ValueLengthLimit = 4194304; // 32 MiB
        x.ValueCountLimit = 2048;// 1024
        x.MultipartHeadersCountLimit = 32; // 16
        x.MultipartHeadersLengthLimit = 32768; // 16384
        x.MultipartBoundaryLengthLimit = 256; // 128
        x.MultipartBodyLengthLimit = 134217728; // 128 MiB
      });


      // Create api options
      services.Configure<BankIdOptions>(configuration.GetSection("BankIdOptions"));

      // Create clients
      services.AddHttpClient<IBankIdClient, BankIdClient>()
        .ConfigurePrimaryHttpMessageHandler(() =>
        {
          HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler
          {
            AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip | DecompressionMethods.Deflate,
            ClientCertificateOptions = ClientCertificateOption.Manual,
            SslProtocols = SslProtocols.Tls12 | SslProtocols.Tls11,
            ServerCertificateCustomValidationCallback = (message, cert, chain, errors) => { return true; }
          };
          handler.ClientCertificates.Add(new X509Certificate2("C:\\DATA\\BankID\\Certificates\\FPTestcert2_20150818_102329.pfx", "qwerty123"));
          return handler;
        });

    } // End of the ConfigureServices method

    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      // Use error handling
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/home/error/{0}");
      }

      // To get client ip address
      app.UseForwardedHeaders(new ForwardedHeadersOptions
      {
        ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.XForwardedFor | ForwardedHeaders.XForwardedProto
      });

      // Use static files
      app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions
      {
        OnPrepareResponse = ctx =>
        {
          // Cache static files for 30 days
          ctx.Context.Response.Headers.Add("Cache-Control", "public,max-age=2592000");
          ctx.Context.Response.Headers.Add("Expires", DateTime.UtcNow.AddDays(30).ToString("R", CultureInfo.InvariantCulture));
        }
      });

      // For most apps, calls to UseAuthentication, UseAuthorization, and UseCors must 
      // appear between the calls to UseRouting and UseEndpoints to be effective.
      app.UseRouting();

      // Use authentication and authorization middlewares
      app.UseAuthentication();
      app.UseAuthorization();

      // Routing endpoints
      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllerRoute(
          "default",
          "{controller=home}/{action=index}/{id?}");
      });

    } // End of the Configure method

  } // End of the class

} // End of the namespace

Controller

using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Annytab.Scripts.Models;

namespace Annytab.Scripts.Controllers
{
  public class bankidController : Controller
  {
    #region Variables

    private readonly ILogger logger;
    private readonly IBankIdClient bankid_client;

    #endregion

    #region Constructors

    public bankidController(ILogger<bankidController> logger, IBankIdClient bankid_client)
    {
      // Set values for instance variables
      this.logger = logger;
      this.bankid_client = bankid_client;

    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Post methods

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> authentication(IFormCollection collection)
    {
      // Get form data
      string personal_id = collection["txtPersonalId"];

      // Authenticate with BankID v5
      bool success = await this.bankid_client.Authenticate(personal_id, ControllerContext.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString());
      if (success == false)
      {
        return Json(data: new ResponseData(false, "", "Was not able to authenticate you with BankID. If you have a BankID app with a valid certificate, try again."));
      }

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(success, "You were successfully authenticated!", null));

    } // End of the authentication method

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> sign(IFormCollection collection)
    {
      // Create a signature and get SSN
      Annytab.Scripts.Models.Signature signature = new Annytab.Scripts.Models.Signature();
      signature.validation_type = "BankID v5";
      signature.data = collection["txtSignatureData"];
      string personal_id = collection["txtPersonalId"];

      // Sign with bankID v5
      bool success = await this.bankid_client.Sign(personal_id, ControllerContext.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString(), signature);
      if (success == false)
      {
        return Json(data: new ResponseData(false, "", "The file could not be signed with BankID. If you have a BankID app with a valid certificate, try again."));
      }

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(success, "Signature was successfully created!", signature.value));

    } // End of the sign method

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult validate(IFormCollection collection)
    {
      // Create a signature
      Annytab.Scripts.Models.Signature signature = new Annytab.Scripts.Models.Signature();
      signature.validation_type = "BankID v5";
      signature.data = collection["txtSignatureData"];
      signature.value = collection["txtSignatureValue"];

      // Validate the signature
      SignatureValidationResult result = this.bankid_client.Validate(signature.value);

      // Set a title and a message
      string title = result.valid == false ? "Invalid Signature" : "Valid Signature";
      string message = "<b>" + title + "</b><br />" + result.signature_data + "<br />";
      message += result.certificate != null ? result.certificate.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName, false) + ", " + result.certificate.GetNameInfo(X509NameType.SimpleName, true)
        + ", " + result.certificate.NotBefore.ToString("yyyy-MM-dd") + " to "
        + result.certificate.NotAfter.ToString("yyyy-MM-dd") : "";

      // Return a response
      return Json(data: new ResponseData(result.valid, title, message));

    } // End of the validate method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

HTML och JavaScript

Detta formulär har en filöverföringskontroll som startar signeringsprocessen, dagens datum och filens md5-hash är den data som blir signerad. Personen som vill signera en fil måste ange sitt personnummer (ååååmmddnnnn). Signaturen kan också valideras.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>BankID v5 Signature</title>
  <style>
    .annytab-textarea{width:300px;height:100px;}
    .annytab-textbox {width:300px;}
    .annytab-form-loading-container {display: none;width: 300px;padding: 20px 0px 20px 0px;text-align: center;}
    .annytab-basic-loading-text {margin: 20px 0px 0px 0px;font-size: 16px;line-height: 24px;}
    .annytab-cancel-link {color: #ff0000;cursor: pointer;}
  </style>
</head>
<body style="width:100%;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">

  <!-- Container -->
  <div style="display:block;padding:10px;">

    <!-- Input form -->
    <form id="inputForm">

      <!-- Hidden data -->
      @Html.AntiForgeryToken()

      <div>Select file to sign <span id="loading"></span></div>
      <input id="fuFile" name="fuFile" type="file" onchange="calculateMd5();" class="annytab-textbox" /><br /><br />

      <div>Signature data</div>
      <textarea id="txtSignatureData" name="txtSignatureData" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div>Social Security Number (SSN)</div>
      <input name="txtPersonalId" type="text" class="annytab-textbox" placeholder="Social Security Number (SSN)" value="" /><br /><br />

      <div>Signature value</div>
      <textarea id="txtSignatureValue" name="txtSignatureValue" class="annytab-textarea"></textarea><br /><br />

      <div class="annytab-form-loading-container">
        <i class="fas fa-spinner fa-pulse fa-4x fa-fw"></i><div class="annytab-basic-loading-text">Start your BankID app on your computer, smartphone or tablet.</div>
        <div class="annytab-basic-loading-text annytab-cancel-link" onclick="cancelSignature()">Cancel</div>
      </div>

      <input type="button" value="Authenticate" class="btn-disablable" onclick="authenticate()" disabled />
      <input type="button" value="Sign file" class="btn-disablable" onclick="createSignature()" disabled />
      <input type="button" value="Validate signature" class="btn-disablable" onclick="validateSignature()" disabled />

    </form>

  </div>

  <!-- Style and scripts -->
  <link href="/css/annytab.notifier.css" rel="stylesheet" />
  <script src="/js/font-awesome/all.min.js"></script>
  <script src="/js/annytab.effects.js"></script>
  <script src="/js/annytab.notifier.js"></script>
  <script src="/js/crypto/spark-md5.js"></script>
  <script>

    // Set default focus
    document.querySelector('#fuFile').focus();

    // Authenticate
    function authenticate() {
      // Make sure that the request is secure (SSL)
      if (location.protocol !== 'https:') {
        annytab.notifier.show('error', 'You need a secure connection (SSL)!');
        return;
      }

      // Show loading animation
      annytab.effects.fadeIn(document.querySelector('.annytab-form-loading-container'), 500);

      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Create form data
      var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

      // Post form data
      postFormData('/bankid/authentication', fd, function (data) {
        if (data.success === true) {
          annytab.notifier.show('success', data.id);
          cancelSignature();
        }
        else {
          annytab.notifier.show('error', data.message);
          cancelSignature();
        }

      }, function (data) {
        annytab.notifier.show('error', data.message);
        cancelSignature();
      });

    } // End of the authenticate method

    // Create a signature
    function createSignature()
    {
      // Make sure that the request is secure (SSL)
      if (location.protocol !== 'https:') {
        annytab.notifier.show('error', 'You need a secure connection (SSL)!');
        return;
      }

      // Show loading animation
      annytab.effects.fadeIn(document.querySelector('.annytab-form-loading-container'), 500);

      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Create form data
      var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

      // Post form data
      postFormData('/bankid/sign', fd, function (data) {
        if (data.success === true) {
          annytab.notifier.show('success', data.id);
          document.querySelector('#txtSignatureValue').value = data.message;
          cancelSignature();
        }
        else
        {
          annytab.notifier.show('error', data.message);
          cancelSignature();
        }

      }, function (data) {
        annytab.notifier.show('error', data.message);
        cancelSignature();
      });

    } // End of the createSignature method

    // Cancel a signature
    function cancelSignature()
    {
      // Hide loading container
      annytab.effects.fadeOut(document.querySelector('.annytab-form-loading-container'), 500);

      // Enable buttons
      enableButtons();

    } // End of the cancelSignature method

    // Validate signature
    function validateSignature() {

      // Disable buttons
      disableButtons();

      // Create form data
      var fd = new FormData(document.querySelector('#inputForm'));

      // Post form data
      postFormData('/bankid/validate', fd, function (data) {
        if (data.success === true) {
          annytab.notifier.show('success', data.message);
        }
        else {
          annytab.notifier.show('error', data.message);
        }

        // Enable buttons
        enableButtons();

      }, function (data) {
        annytab.notifier.show('error', data.message);

        // Enable buttons
        enableButtons();
      });

    } // End of the validateSignature method

    // Get a hash of a message
    async function getHash(data, algorithm)
    {
      // Hash data
      var hashBuffer = await crypto.subtle.digest(algorithm, new TextEncoder().encode(data));

      // Convert buffer to byte array
      var hashArray = Array.from(new Uint8Array(hashBuffer));

      // Convert bytes to hex string
      var hashHex = hashArray.map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');

      // Return hash as hex string
      return hashHex;

    } // End of the getHash method

    // #region MD5

    // Convert Md5 to C# version
    function convertMd5(str) {
      return btoa(String.fromCharCode.apply(null,
        str.replace(/\r|\n/g, "").replace(/([\da-fA-F]{2}) ?/g, "0x$1 ").replace(/ +$/, "").split(" "))
      );

    } // End of the convertMd5 method

    // Calculate a MD5 value of a file
    async function calculateMd5() {

      // Get the controls
      var data = document.querySelector("#txtSignatureData");
      var loading = document.querySelector("#loading");

      // Get the file
      var file = document.querySelector("#fuFile").files[0];

      // Make sure that a file is selected
      if (typeof file === 'undefined' || file === null) {
        return;
      }

      // Add a loading animation
      loading.innerHTML = '- 0 %';

      // Variables
      var block_size = 4 * 1024 * 1024; // 4 MiB
      var offset = 0;

      // Create a spark object
      var spark = new SparkMD5.ArrayBuffer();
      var reader = new FileReader();

      // Create blocks
      while (offset < file.size) {
        // Get the start and end indexes
        var start = offset;
        var end = Math.min(offset + block_size, file.size);

        await loadToMd5(spark, reader, file.slice(start, end));
        loading.innerHTML = '- ' + Math.round((offset / file.size) * 100) + ' %';

        // Modify the offset and increment the index
        offset = end;
      }

      // Get todays date
      var today = new Date();
      var dd = String(today.getDate()).padStart(2, '0');
      var mm = String(today.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
      var yyyy = today.getFullYear();

      // Output signature data
      data.value = yyyy + '-' + mm + '-' + dd + ',' + convertMd5(spark.end());
      loading.innerHTML = '- 100 %';

      // Enable buttons
      enableButtons();

    } // End of the calculateMd5 method

    // Load to md5
    async function loadToMd5(spark, reader, chunk) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        reader.readAsArrayBuffer(chunk);
        reader.onload = function (e) {
          resolve(spark.append(e.target.result));
        };
        reader.onerror = function () {
          reject(reader.abort());
        };
      });

    } // End of the loadToMd5 method

    // #endregion

    // #region form methods

    // Post form data
    function postFormData(url, fd, successCallback, errorCallback) {

      var xhr = new XMLHttpRequest();
      xhr.open('POST', url, true);
      xhr.onload = function () {
        if (xhr.status === 200) {
          // Get response
          var data = JSON.parse(xhr.response);

          // Check success status
          if (data.success === true) {
            // Callback success
            if (successCallback !== null) { successCallback(data); }
          }
          else {
            // Callback error
            if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
          }
        }
        else {
          // Callback error information
          data = { success: false, id: '', message: xhr.status + " - " + xhr.statusText };
          if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
        }
      };
      xhr.onerror = function () {
        // Callback error information
        data = { success: false, id: '', message: xhr.status + " - " + xhr.statusText };
        if (errorCallback !== null) { errorCallback(data); }
      };
      xhr.send(fd);

    } // End of the postFormData method

    // Disable buttons
    function disableButtons() {
      var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        buttons[i].setAttribute('disabled', true);
      }

    } // End of the disableButtons method

    // Enable buttons
    function enableButtons() {
      var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
      }

    } // End of the enableButtons method

    // #endregion

  </script>

</body>
</html>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *