Hoppa till innehåll

Skapa dialogruta med ren JavaScript

I denna handledning kommer vi skapa en dialogruta med ren JavaScript. En dialogruta visas ovanpå en sida, den kan användas för att visa information och/eller för att ta emot inmatning från en användare.

Denna plugin beror på annytab.effects (Rena JavaScript-effekter) som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg.

Vi ska skapa en dialogruta som kan användas för att visa information, för att erhålla inmatning från en användare eller för att visa en bekräftelsedialogruta. Syftet är att skapa en flexibel dialogruta som kan användas i många olika situationer.

Det här tillägget har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0) och Internet Explorer (11.829.17134.0), detta utan någon polyfill. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om hur man kan transpilera och komplettera JavaScript.

Dialogruta

Design (CSS)

Stylingen för denna plugin innehåller CSS för strukturen och för en standardiserad bekräftelsedialog. Innehållet i dialogrutan kan ha anpassat utseende.

/* Containers */
.annytab-modalbox-container {
  display: none;
  z-index: 100;
  position: fixed;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000);
  -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=#99000000, endColorstr=#99000000)";
}
.annytab-modalbox-wrapper {
  display: block;
  position: absolute;
  background-color: #ffffff;
  max-width: 100%;
  box-sizing: border-box;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  overflow:auto;
}
.annytab-modalbox-padding {
  display: block;
  padding: 20px;
  text-align: left;
}

/* Wrapper positions */
.annytab-modalbox-wrapper.top-left {
  border-radius: 0;
  top: 0;
  left: 0;
  margin: 10px 40px 10px 10px;
  max-height: calc(100% - 20px);
}
.annytab-modalbox-wrapper.top-center {
  border-radius: 8px;
  top: 0;
  left: calc(50% - 40px); /* adjust for margin */
  -ms-transform: translateX(-50%);
  transform: translateX(-50%);
  margin: 10px 40px 10px 40px;
  max-height: calc(100% - 20px);
}
.annytab-modalbox-wrapper.top-right {
  border-radius: 0;
  top: 0;
  right: 0;
  margin: 10px 40px 10px 10px;
  max-height: calc(100% - 20px);
}

.annytab-modalbox-wrapper.center-center {
  border-radius: 8px;
  top: calc(50% - 40px); /* adjust for margin */
  left: calc(50% - 40px); /* adjust for margin */
  -ms-transform: translate(-50%, -50%);
  transform: translate(-50%, -50%);
  margin: 40px;
  max-height: calc(100% - 80px);
}

.annytab-modalbox-wrapper.bottom-left {
  border-radius: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  margin: 10px 40px 10px 10px;
  max-height: calc(100% - 20px);
}

.annytab-modalbox-wrapper.bottom-center {
  border-radius: 8px;
  bottom: 0;
  left: calc(50% - 40px); /* adjust for margin */
  -ms-transform: translateX(-50%);
  transform: translateX(-50%);
  margin: 10px 40px 10px 40px;
  max-height: calc(100% - 20px);
}

.annytab-modalbox-wrapper.bottom-right {
  border-radius: 0;
  bottom: 0;
  right: 0;
  margin: 10px 40px 10px 10px;
  max-height: calc(100% - 20px);
}

/* Close */
.annytab-modalbox-close {
  position: absolute;
  width: 24px;
  height: 24px;
  top: 8px;
  right: 8px;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.6;
  filter: alpha(opacity=60);
}
.annytab-modalbox-close:hover {
  opacity: 1;
  filter: alpha(opacity=100);
}
.annytab-modalbox-close:before, .annytab-modalbox-close:after {
  position: absolute;
  right: 12px;
  content: ' ';
  height: 24px;
  width: 2px;
  background-color: #ffffff;
}
.annytab-modalbox-close:before {
  transform: rotate(45deg);
}
.annytab-modalbox-close:after {
  transform: rotate(-45deg);
}

/* Standard box */
.annytab-modalbox-content {
  display: block;
  position: relative;
  max-width: 600px;
  background-color: #ffffff;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

.annytab-modalbox-content-title {
  font-size: 24px;
  line-height: 36px;
  font-weight: bold;
  color: #000000;
  margin-bottom: 5px;
}

.annytab-modalbox-content-message {
  font-size: 16px;
  line-height: 24px;
}

.annytab-modalbox-content-buttonpanel {
  display:block;
  bottom: 0;
  text-align: right;
  margin-top: 20px;
}

.annytab-modalbox-content-button-cancel {
  display: inline-block;
  min-width: 80px;
  padding: 0 20px 0 20px;
  margin: 0 0 0 10px;
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  line-height: 28px;
  background-color: #d9534f;
  border: 1px solid #d43f3a;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.2);
}

.annytab-modalbox-content-button-ok {
  display: inline-block;
  min-width: 80px;
  padding: 0 20px 0 20px;
  margin: 0 0 0 10px;
  color: #ffffff;
  text-align: center;
  font-size: 16px;
  line-height: 28px;
  background-color: #4CAF50;
  border: 1px solid #3B873D;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.2);
}

.annytab-modalbox-content-button-cancel:hover {
  background-color: #F25C5C;
  border-color: #d9534f;
  text-decoration: none;
}

.annytab-modalbox-content-button-ok:hover {
  background-color: #59CC5D;
  border-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
}

JavaScript

Denna plugin har en konstruktor som tar alternativ som en parameter. Klickhändelser läggs till för alla länkar med en given väljare (selector). Denna plugin har en public open-metod som kan användas för att skapa en dialogruta och en offentlig close-metod som kan användas för att stänga en dialogruta.

var annytab = annytab || {};
annytab.modalbox = (function () {

  'use_strict';

  // Constructor
  function modalbox(opts)
  {
    // Set default values for parameters
    opts = opts || {};

    // Set options
    this.options = { selector: '.annytab-modalbox-popup', position: 'center-center', fade_duration: 1000, close_click_outside: false };
    for (var option in this.options) {
      if (opts.hasOwnProperty(option) === true) {
        this.options[option] = opts[option];
      }
    }

    // Set variables
    resetVariables(this);
    
    // Get all links that should have a modalbox
    var links = document.querySelectorAll(this.options.selector);

    // Add events
    addLinkEvents(this, links);

  } // End of the constructor

  // Reset variables to default values
  function resetVariables(mb)
  {
    mb.container = null;
    mb.wrapper = null;
    mb.close_button = null;
    mb.cancel_button = null;
    mb.ok_button = null;

  } // End of the resetVariables method

  // Add link events
  function addLinkEvents(mb, links)
  {
    // Loop links
    for (var i = 0; i < links.length; i++)
    {
      // Add a click event
      window.onload = links[i].addEventListener('click', function (event)
      {
        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Open modalbox
        openWithHtml(mb, document.querySelector(this.getAttribute('href')).innerHTML, mb.options.position);

      }, false);
    }

  } // End of the addEvents method

  // Add container events
  function addContainerEvents(mb, callback, parameters)
  {
    // Add a close event for close button
    window.onload = mb.close_button.addEventListener('click', function (event)
    {
      // Prevent default click behaviour
      event.preventDefault();

      // Close the container
      mb.close();

    }, false);

    // Add a close event for click outside wrapper
    if (mb.options.close_click_outside === true)
    {
      window.onload = mb.container.addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Close the modalbox
        if (event.target.contains(mb.wrapper) === true)
        {
          mb.close();
        }

      }, false);
    }

    // Add a cancel click event
    if (mb.cancel_button !== null)
    {
      window.onload = mb.cancel_button.addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Disable buttons
        mb.cancel_button.setAttribute('disabled', true);
        mb.ok_button.setAttribute('disabled', true);

        // Close the modalbox
        mb.close();

      }, false);
    }

    // Add a ok click event
    if (mb.ok_button !== null && callback !== null)
    {
      window.onload = mb.ok_button.addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Disable buttons
        mb.ok_button.setAttribute('disabled', true);
        mb.cancel_button.setAttribute('disabled', true);

        // Call the callback function
        callback(parameters);

      }, false);
    }

  } // End of the addContainerEvents method

  // Open a modalbox with html
  function openWithHtml(mb, html, position, callback, parameters)
  {
    // Add a modalbox
    mb.container = document.createElement('div');
    mb.container.setAttribute('class', 'annytab-modalbox-container');
    mb.container.insertAdjacentHTML('beforeend',
      '<div class="annytab-modalbox-wrapper ' + position + '">'
      + '<div class="annytab-modalbox-padding">'
      + html
      + '</div></div>'
      + '<div class="annytab-modalbox-close"></div >');
    document.body.appendChild(mb.container);

    // Get references
    mb.wrapper = mb.container.querySelector('.annytab-modalbox-wrapper');
    mb.close_button = mb.container.querySelector('.annytab-modalbox-close');
    mb.cancel_button = mb.container.querySelector('.annytab-modalbox-content-button-cancel');
    mb.ok_button = mb.container.querySelector('.annytab-modalbox-content-button-ok');

    // Fade in the container
    annytab.effects.fadeIn(mb.container, mb.options.fade_duration, 'block');

    // Add container events
    addContainerEvents(mb, callback, parameters);

  } // End of the openWithHtml method

  // Open a modalbox
  modalbox.prototype.open = function (input)
  {
    // Get input
    var data = { html: null, position: this.options.position, title: 'Title', message: 'Message', ok_text: 'Ok', cancel_text: 'Cancel', callback: null, parameters: [] };
    for (var option in data) {
      if (input.hasOwnProperty(option) === true) {
        data[option] = input[option];
      }
    }

    // Check if we should create a customized modalbox or a standardized
    if (data.html !== null)
    {
      // Open a modalbox
      openWithHtml(this, data.html, data.position, data.callback, data.parameters);
    }
    else
    {
      var html = '<div class="annytab-modalbox-content">'
        + '<div class="annytab-modalbox-content-title">' + data.title + '</div>'
        + '<div class="annytab-modalbox-content-message">' + data.message + '</div>'
        + '<div class="annytab-modalbox-content-buttonpanel">'
        + '<input type="button" class="annytab-modalbox-content-button-ok" value="' + data.ok_text + '" />'
        + '<input type="button" class="annytab-modalbox-content-button-cancel" value="' + data.cancel_text + '" />'
        + '</div></div>';

      // Open a modalbox
      openWithHtml(this, html, data.position, data.callback, data.parameters);
    }

  }; // End of the open method

  // Close a modalbox
  modalbox.prototype.close = function ()
  {
    // Get a reference to the container
    var box = this.container;

    // Fade out the container
    annytab.effects.fadeOut(box, this.options.fade_duration);

    // Remove the container
    setTimeout(function ()
    {
      document.body.removeChild(box);

    }, this.options.fade_duration);
    
    // Reset variables (GC)
    resetVariables(this);

  }; // End of the close method

  // Return this object
  return modalbox;

})();

Så här använder du tillägget med länkar

Ett sätt att använda detta plugin är att lägga till länkar och dolda behållare med innehåll. Attributet href i länken pekar på den behållare vars innehåll skall inkluderas i dialogrutan.

@*Link*@
<a href="#modalbox-test" class="annytab-modalbox-popup">Open Modalbox</a>

@*Container*@
<div id="modalbox-test" style="display:none;">
  <div class="annytab-messagebox-container">
    <div class="annytab-messagebox-header">Delete files</div>
    <div class="annytab-messagebox-text">
      Are you sure that you want to delete files? They will be deleted permanently.
    </div>
    <div class="annytab-messagebox-button-panel">
      <input type="button" class="annytab-messagebox-button btn-green btn-disablable" value="Ok" onclick="disableButtons(); sayHello(['Bill', 'USA', 100]); enableButtons();" />
      <input type="button" class="annytab-messagebox-button btn-red btn-disablable" value="Cancel" onclick="disableButtons(); modalbox.close(); enableButtons(); " />
    </div>
  </div>
</div>
<script src="/js/annytab-shared/annytab.effects.js"></script>
<script src="/js/annytab-shared/annytab.modalbox.js"></script>
<script>

  // Modalbox
  var modalbox = new annytab.modalbox({ selector: '.annytab-modalbox-popup', position: 'center-center', fade_duration: 1000, close_click_outside: true });

  // Say hello to a person
  function sayHello(parameters)
  {
    // Log the message
    console.log('Hello ' + parameters[0] + ' from ' + parameters[1] + ', you got ' + parameters[2] + ' points!');

    // Close the modalbox
    modalbox.close();

  } // End of the sayHello method

  // Disable buttons
  function disableButtons()
  {
    var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++)
    {
      buttons[i].setAttribute('disabled', true);
    }

  } // End of the disableButtons method

  // Enable buttons
  function enableButtons()
  {
    var buttons = document.getElementsByClassName('btn-disablable');
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++)
    {
      setTimeout(function (button) { button.removeAttribute('disabled'); }, 1000, buttons[i]);
    }

  } // End of the enableButtons method

</script>

Så här använder tillägget från skript

Du kan också använda denna plugin genom att infoga innehåll direkt från skript. Några exempel på detta visas nedan. Klickhändelser kommer att läggas till om du lägger till CSS-klasser som används av tillägget.

// Modalbox
var modalbox = new annytab.modalbox({ selector: '.annytab-modalbox-popup', position: 'center-center', fade_duration: 1000, close_click_outside: true });

// Open modalbox with html
modalbox.open({
  html: '<div class="annytab-messagebox-container">'
    + '<div class="annytab-messagebox-header">' + 'Do you need help?' + '</div>'
    + '<div class="annytab-messagebox-text">' + 'I can help you with any problem, just answer yes or no.' + '</div>'
    + '<div class="annytab-messagebox-button-panel">'
    + '<input type="button" class="annytab-messagebox-button btn-green btn-disablable" onclick="disableButtons(); sayHello([\'Donald\', \'Germany\', 33]); enableButtons();" value="Yes" />'
    + '<input type="button" class="annytab-messagebox-button btn-red btn-disablable" onclick="disableButtons(); modalbox.close(); enableButtons();" value="No" />'
    + '</div></div>', position: 'top-left'
});

// Open modalbox with html
modalbox.open({
  html: '<div class="annytab-modalbox-content">'
    + '<div class="annytab-modalbox-content-title">' + 'Do you need help?' + '</div>'
    + '<div class="annytab-modalbox-content-message">' + 'I can help you with any problem, just answer yes or no.' + '</div>'
    + '<div class="annytab-modalbox-content-buttonpanel">'
    + '<input type="button" class="annytab-modalbox-content-button-ok" value="Yes" />'
    + '<input type="button" class="annytab-modalbox-content-button-cancel" value="No" />'
    + '</div></div>', position: 'top-center', callback: sayHello, parameters: ['Marcus', 'France', 120]
});

// Open modalbox with html
modalbox.open({
  html: '<div style="display: block;max-width: 1024px;background-color: #ffffff;height: 100vh;">'
    + 'TEST fsdafadsf af asdfsdafsadf sadfsa dfsadfsadfsadfsadfsad fsadf sadfsadf sdfasdf dsafd saf dasdfsadff fd as fasdffdasd ff dasd ffdasfd f dasdf f d'
    + '</div>', position: 'bottom-right' });

// Open standard modalbox
modalbox.open({ position: 'center-center', title: 'Title', message: 'Message', ok_text: 'Ok', cancel_text: 'Cancel', callback: sayHello, parameters: ['Peter', 'Russia', 50] });

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *