Hoppa till innehåll

Skapa bildgalleri med ren JavaScript

I den här handledningen skall vi skapa ett bildgalleri (lightbox) med ren JavaScript. Ett modalt bildgalleri används för att visa bilder i fullskärm i en överliggande ruta på den aktuella sidan.

Denna plugin är beroende av annytab.effects (Rena JavaScript-effekter) som vi har skrivit om i ett tidigare blogginlägg och Font Awesome för ikoner.

Vi ska skapa ett bildgalleri som kan användas för att visa en eller flera bilder i ett modalfönster. Bilder i samma grupp kan ha ett bildspel och bildgalleriet har sidhantering om det finns mer än en bild i en grupp. Bilder kan också ha en bildtext som visas längst ner i rutan. Modalrutan kan stängas genom att klicka utanför rutan (tillval) eller genom att klicka på x:et i övre högra hörnet.

Det här tillägget har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0) och Internet Explorer (11.829.17134.0), detta utan någon polyfill. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript.

Bildgalleri

Utseende (CSS)

Rutan är centrerad på skärmen och stängnings-knappen är skapad i ren CSS. Vi använder Font Awesome för ikoner.

/* Annytab lightbox*/
.annytab-lightbox-container {
  display: none;
  z-index: 100;
  position: fixed;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  text-align: center;
  background-color: #000000;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
}
.annytab-lightbox-margin {
  display: block;
  margin: 40px;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}
.annytab-lightbox-wrapper {
  display: inline-block;
  position: relative;
  max-width: 100%;
  background-color: #ffffff;
  border-radius: 8px;
  top: calc(50vh - 50px); /* adjust for margin */
  -ms-transform: translateY(-50%);
  transform: translateY(-50%);
}
.annytab-lightbox-padding {
  display: block;
  padding: 10px;
}
.annytab-lightbox-image {
  display: inline-block;
  max-width: 100%;
  max-height: calc(100vh - 100px); /* margin + padding */
  padding: 0;
  margin: 0; 
}
.annytab-lightbox-left-arrow {
  display: block;
  z-index: inherit;
  position: absolute;
  left: 20px;
  top: 50%;
  margin-top: -16px;
  cursor: pointer;
  width: 32px;
  height: 32px;
  border-radius: 4px;
  background-color: #000000;
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=50);
  font-size: 30px;
  line-height: 32px;
  color: #ffffff;
}
.annytab-lightbox-right-arrow {
  display: block;
  z-index: inherit;
  position: absolute;
  right: 20px;
  top: 50%;
  margin-top: -16px;
  cursor: pointer;
  width: 32px;
  height: 32px;
  border-radius: 4px;
  background-color: #000000;
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=50);
  font-size: 30px;
  line-height: 32px;
  color: #ffffff;
}
.annytab-lightbox-caption {
  display: none;
  position: absolute;
  bottom: 15px;
  left: 10px;
  right: 10px;
  max-height: 36px;
  overflow-y: auto;
  background-color: #000000;
  opacity: 0.6;
  filter: alpha(opacity=60);
  padding: 10px;
  color: #ffffff;
  text-align: left;
}
.annytab-lightbox-close {
  position: absolute;
  width: 24px;
  height: 24px;
  top: 8px;
  right: 8px;
  cursor: pointer;
  opacity: 0.6;
  filter: alpha(opacity=60);
}

.annytab-lightbox-close:hover {
  opacity: 1;
  filter: alpha(opacity=100);
}

.annytab-lightbox-close:before, .annytab-lightbox-close:after {
  position: absolute;
  right: 12px;
  content: ' ';
  height: 24px;
  width: 2px;
  background-color: #ffffff;
}

.annytab-lightbox-close:before {
  transform: rotate(45deg);
}

.annytab-lightbox-close:after {
  transform: rotate(-45deg);
}

JavaScript

Denna plugin har en konstruktor som tar alternativ som en parameter. Vi lägger till klickhändelser för alla länkar med en given väljare (selector) och det här tillägget har två offentliga metoder, open och close, som kan anropas från dina skript.

var annytab = annytab || {};
annytab.lightbox = (function () {

  'use_strict';

  // Constructor
  function lightbox(opts)
  {
    // Set default values for parameters
    opts = opts || {};

    // Set options
    this.options = { selector: '.annytab-lightbox-popup', fade_duration: 1000, close_click_outside: true, slideshow: true, slideshow_interval: 10000 };
    for (var option in this.options) {
      if (opts.hasOwnProperty(option) === true) {
        this.options[option] = opts[option];
      }
    }

    // Set variables
    resetVariables(this);

    // Get all links that should have a lightbox
    var links = document.querySelectorAll(this.options.selector);

    // Add events
    addLinkEvents(this, links);

  } // End of the constructor

  // Reset variables to default values
  function resetVariables(lb)
  {
    lb.current_slide = null;
    lb.last_slide = null;
    lb.container = null;
    lb.wrapper = null;
    lb.close_button = null;
    lb.automatic_slideshow = null;
    lb.left_arrow = null;
    lb.right_arrow = null;
    lb.caption_container = null;

  } // End of the resetVariables method

  // Add events
  function addLinkEvents(lb, links)
  {
    // Loop links
    for (var i = 0; i < links.length; i++)
    {
      // Add a click event
      window.onload = links[i].addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Open the lightbox
        lb.open(this);

      }, false);
    }

  } // End of the addLinkEvents method

  // Add container events
  function addContainerEvents(lb)
  {
    // Add a close event
    window.onload = lb.close_button.addEventListener('click', function (event) {

      // Prevent default click behaviour
      event.preventDefault();

      // Close the lightbox
      lb.close();

    }, false);

    // Add a close event
    if (lb.options.close_click_outside === true)
    {
      window.onload = lb.container.addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Close the lightbox
        if (event.target.contains(lb.wrapper) === true)
        {
          lb.close();
        }

      }, false);
    }

    // Add paging if there is more than 1 slide
    if (lb.last_slide > 0)
    {
      // Show arrows
      lb.left_arrow.style.display = 'block';
      lb.right_arrow.style.display = 'block';

      // Add left arrow click event
      window.onload = lb.left_arrow.addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Show the previous slide
        lb.showSlide(-1);

        // Turn of the slideshow
        clearInterval(lb.automatic_slideshow);

      }, false);

      // Add right arrow click event
      window.onload = lb.right_arrow.addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behaviour
        event.preventDefault();

        // Show the next slide
        lb.showSlide(1);

        // Turn of the slideshow
        clearInterval(lb.automatic_slideshow);

      }, false);

      // Create a slideshow
      if (lb.options.slideshow === true)
      {
        lb.automatic_slideshow = setInterval(function () { lb.showSlide(1); }, lb.options.slideshow_interval);
      }
    }
    else
    {
      // Hide arrows
      lb.left_arrow.style.display = 'none';
      lb.right_arrow.style.display = 'none';
    }

  } // End of the addContainerEvents method

  // Show a slide
  lightbox.prototype.showSlide = function (step)
  {
    // Set the current slide
    this.current_slide += step;

    // Make sure that the slide id not is outside borders
    if (this.current_slide > this.last_slide) {
      this.current_slide = parseInt(0);
    }
    if (this.current_slide < 0) {
      this.current_slide = parseInt(this.last_slide);
    }

    // Get slides
    var slides = this.container.querySelectorAll('.annytab-lightbox-image');
    var next_slide = this.container.querySelector('img[data-lightbox-id="' + this.current_slide + '"]');

    // Set a caption
    var caption = next_slide.getAttribute('data-lightbox-caption');
    if (caption !== null)
    {
      this.caption_container.innerHTML = caption;
      this.caption_container.style.display = 'block';
    }
    else
    {
      this.caption_container.style.display = 'none';
    }

    // Hide slides
    for (var i = 0; i < slides.length; i++)
    {
      slides[i].style.display = 'none';
    }

    // Fade in the next slide
    annytab.effects.fadeIn(next_slide, this.options.fade_duration, 'inline-block');

  }; // End of the showSlide method

  // Open a lightbox
  lightbox.prototype.open = function (link)
  {
    // Get the href attribute
    var href = link.getAttribute('href');

    // Get the group
    var group = link.getAttribute('data-lightbox-group');

    // Get the caption
    var caption = link.getAttribute('data-lightbox-caption');

    // Add the first image
    var source = '<img data-lightbox-id="0" src="' + href + '" class="annytab-lightbox-image" alt="image" style="display:none;"';
    source += caption !== null ? ' data-lightbox-caption="' + caption : '';
    source += '" />';

    // Create a counter
    var counter = 1;

    // Find all images in the group
    var images = document.querySelectorAll('[data-lightbox-group="' + group + '"]');

    // Loop images
    for (var i = 0; i < images.length; i++)
    {
      var url = images[i].getAttribute('href');
      if (url !== href)
      {
        source += '<img data-lightbox-id="' + counter + '" src="' + url + '" class="annytab-lightbox-image" alt="image" style="display:none;"';
        source += images[i].getAttribute('data-lightbox-caption') !== null ? ' data-lightbox-caption="' + images[i].getAttribute('data-lightbox-caption') : '';
        source += '" />';
        counter += 1;
      }
    }
    
    // Get the last slide and set the current slide
    this.last_slide = counter - 1;
    this.current_slide = parseInt(-1);

    // Create a lightbox
    this.container = document.createElement('div');
    this.container.setAttribute('class', 'annytab-lightbox-container');
    this.container.insertAdjacentHTML('beforeend', '<div class="annytab-lightbox-margin">'
      + '<div class="annytab-lightbox-wrapper">'
      + '<div class="annytab-lightbox-padding">'
      + source
      + '<div class="annytab-lightbox-left-arrow"><i class="fas fa-angle-left"></i></div>'
      + '<div class="annytab-lightbox-right-arrow"><i class="fas fa-angle-right"></i></div>'
      + '<div class="annytab-lightbox-caption"></div>'
      + '</div></div></div>'
      + '<div class="annytab-lightbox-close"></div >');
    document.body.appendChild(this.container);

    // Get references
    this.wrapper = this.container.querySelector('.annytab-lightbox-wrapper');
    this.close_button = this.container.querySelector('.annytab-lightbox-close');
    this.caption_container = this.container.querySelector('.annytab-lightbox-caption');
    this.left_arrow = this.container.querySelector('.annytab-lightbox-left-arrow');
    this.right_arrow = this.container.querySelector('.annytab-lightbox-right-arrow');

    // Fade in the container
    annytab.effects.fadeIn(this.container, this.options.fade_duration, 'block');

    // Add container events
    addContainerEvents(this);

    // Show the next slide
    this.showSlide(1);

  }; // End of the open method

  // Close a lightbox
  lightbox.prototype.close = function () {

    // Turn of the slideshow
    clearInterval(this.automatic_slideshow);

    // Fade out the container
    annytab.effects.fadeOut(this.container, this.options.fade_duration);

    // Remove the container
    var box = this.container;
    setTimeout(function ()
    {
      document.body.removeChild(box);

    }, this.options.fade_duration);

    // Reset variables (GC)
    resetVariables(this);

  }; // End of the close method

  // Return this object
  return lightbox;

})();

Så här använder du denna plugin

Lägg till en länk runt bilder som ska ha ett bildgalleri, ange ett data-lightbox-group attribut (valfritt) för bilder som ska ingå i en grupp och ange ett attribut för data-lightbox-caption (valfritt) om du vill att en bildtext ska visas över bilden. Vi har använt en klass som väljare (selector), det kan vara en klass, en tagg eller ett namn.

<a href="/images/background_large.jpg" class="annytab-lightbox-popup" data-lightbox-group="gp1" data-lightbox-caption="Hello, I am the one how have taken this photo.">
  <img src="/images/background_small.jpg" alt="Background image" style="max-width:100%;border:1px solid #cccccc;" />
</a>
<a href="/images/logotype_large.jpg" class="annytab-lightbox-popup" data-lightbox-group="gp1">
  <img src="/images/logotype_small.jpg" alt="Background image" style="max-width:100%;border:1px solid #cccccc;" />
</a>

@*Open and close from JavaScript*@
<div id="testLink" href="/images/background_large.jpg"></div>
<div onclick="openLink()">Open link</div>
<div style="position:absolute;z-index:500;font-size:36px;margin-top:50px;" onclick="closeBox()">Close box</div>

Skapa en ny instans av denna plugin inuti en skript-tagg och lägg till alternativ som en parameter. Bildgalleri läggs till för alla länkar med den valda väljaren, du kan manuellt anropa metoden open och metoden close från skript om du vill.

<script src="js/font-awesome/v5.3.1/all.min.js"></script>
<script src="/js/annytab-shared/annytab.effects.js"></script>
<script src="/js/annytab-shared/annytab.lightbox.js"></script>
<script>

  // Lightbox
  var lightbox = new annytab.lightbox({ selector: '.annytab-lightbox-popup', fade_duration: 1000, close_click_outside: true, slideshow: true, slideshow_interval: 10000 });

  // Open lightbox
  function openLink() { lightbox.open(document.getElementById('testLink')); }

  // Close lightbox
  function closeBox() { console.log('Closing'); lightbox.close(); }

</script>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *