Hoppa till innehåll

Säker uppdatering i Cosmos DB med etagg, ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan göra säkra uppdateringar av dokument i Cosmos DB med optimistisk samtidighetskontroll genom att använda etaggen i ett dokument. Cosmos DB implementerar optimistisk samtidighet och du kan inte låsa dokument medan du läser ifrån ett dokument eller skriver till ett dokument.

Optimistisk samtidighet innebär att om två samtidiga operationer försöker uppdatera ett dokument inom en logisk partition så kommer en operation att vinna och den andra operationen kommer att misslyckas. När detta händer så innehåller ditt dokument sannolikt felaktiga data och det kan vara viktigt att ha korrekt data i dokumentet.

Optimistisk samtidighetskontroll (OCC) ger dig möjlighet att se till att alla uppdateringar genomförs och detta innebär att din data förblir korrekt. OCC kan implementeras genom att använda etaggen i ett dokument. Värdet för etaggen genereras automatiskt och uppdateras på servern varje gång ett dokument uppdateras. Genom att kontrollera om etaggen har förändrats mellan en läsning och en uppdatering kan du se till att du uppdaterar den senaste versionen av dokumentet.

Cosmos DB klient

Jag har redan skrivit ett inlägg om en generisk cosmos db klient som innehåller de metoder vi behöver. Vi måste hämta ett dokument med en etagg och uppdatera ett dokument genom att kontrollera etaggen. Jag inkluderar också kod för ModelItem och ModelPage.

public async Task<ModelItem<T>> GetByIdWithEtag<T>(string id, string partion_key)
{
  // Create variables to return
  ModelItem<T> model = new ModelItem<T>();

  try
  {
    // Get the response
    ResourceResponse<Document> response = await this.client.ReadDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), 
      new RequestOptions { PartitionKey = new PartitionKey(partion_key) });

    // Get the document
    Document document = response.Resource;

    // Get the etag
    model.etag = document.ETag;

    // Get the post
    model.item = (T)(dynamic)document;
  }
  catch (DocumentClientException de)
  {
    // Log the exception
    this.logger.LogDebug(de, $"GetByIdWithEtag", null);
    model.error = true;
  }

  // Return the model
  return model;

} // End of the GetByIdWithEtag method

public async Task<bool> Update<T>(string id, T item, string etag)
{
  try
  {
    // Create an access condition
    AccessCondition ac = new AccessCondition { Condition = etag, Type = AccessConditionType.IfMatch };

    // Update the document
    await this.client.ReplaceDocumentAsync(UriFactory.CreateDocumentUri(this.options.Database, this.options.Collection, id), item, new RequestOptions { AccessCondition = ac });
  }
  catch (DocumentClientException de)
  {
    // Check for exceptions
    if (de.StatusCode == HttpStatusCode.PreconditionFailed)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      // Log the exception
      this.logger.LogError(de, $"Update, id: {id}, etag: {etag}", null);
    }
  }

  // Return a success response
  return true;

} // End of the Update method
public class ModelItem<T>
{
  #region Variables

  public T item { get; set; }
  public string etag { get; set; }
  public bool error { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public ModelItem()
  {
    // Set values for instance variables
    this.item = default(T);
    this.etag = "";
    this.error = false;

  } // End of the constructor

  public ModelItem(T item, string etag, bool error)
  {
    // Set values for instance variables
    this.item = item;
    this.etag = etag;
    this.error = false;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

public class ModelPage<T>
{
  #region Variables

  public IList<T> items { get; set; }
  public string ct { get; set; }
  public bool error { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public ModelPage()
  {
    // Set values for instance variables
    this.items = new List<T>();
    this.ct = "";
    this.error = false;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

Uppdatera med etagg

Metoden nedan används för att hämta en lista med orter och för att spara en fortsättningstoken i ett dokument så att vi kan fortsätta att hämta fler orter vid en senare tidpunkt. Vi måste implementera optimistisk samtidighetskontroll när vår token sparas. Vi erhåller först en fortsättningstoken och sedan loopar vi tills vi har lyckats att uppdatera dokumentet.

public async Task<ModelPage<LocationDocument>> GetLocations(Int32 page_size)
{
  // Create the locations page to return
  ModelPage<LocationDocument> page = new ModelPage<LocationDocument>();

  // Get the job locations page 
  ModelItem<JobLocationsPage> job_tuple = await this.cosmos_database_repository.GetByIdWithEtag<JobLocationsPage>("xx481cd9-7961-4c6e-960e-7cb6e5cde5e8", "xx481cd9-7961-4c6e-960e-7cb6e5cde5e8");

  // Loop until a successful update
  while (true)
  {
    // Get locations
    page = await this.location_repository.GetChunk("page_name", "ASC", page_size, job_tuple.item.continuation_token);

    // Update the job locations page
    job_tuple.item.continuation_token = page.ct;
    bool success = await this.cosmos_database_repository.Update<JobLocationsPage>(job_tuple.item.id, job_tuple.item, job_tuple.etag);

    // Check if the update failed
    if (success == false)
    {
      // Get the tuple again
      job_tuple = await this.cosmos_database_repository.GetByIdWithEtag<JobLocationsPage>("xx481cd9-7961-4c6e-960e-7cb6e5cde5e8", "xx481cd9-7961-4c6e-960e-7cb6e5cde5e8");

      // Continue the loop
      continue;
    }

    // Break out from the loop
    break;

  } // End of the while(true) loop

  // Return the page with locations
  return page;

} // End of the GetLocations method

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *