Hoppa till innehåll

Skapa HTML-editor med ren JavaScript

Denna handledning visar hur du kan skapa en egen HTML-editor med ren JavaScript. Vi kommer att bygga en enkel HTML-editor som syftar till att användas av webbplatsadministratörer.

Den här enkla editorn (tillägget) fungerar med html-inmatning och har en knapp för att växla till visuell förhandsvisning. HTML-taggar placeras vid markörpositionen eller runt markerad text.

Det här tillägget har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0) och Internet Explorer (11.829.17134.0), detta utan någon polyfill. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript.

Html editor

JavaScript

Den här klassen innehåller en konstruktor för att skapa en ny instans av tillägget, du kan ha många HTML-redigerare i samma formulär. Vi har lagt till händelsehanterare för alla knappar i tillägget och inkluderat offentliga metoder för att lägga till en tagg, för att skifta till förhandsgranskning, för att minifiera html och för att expandera html.

var annytab = annytab || {};
annytab.html = annytab.html || {};
annytab.html.editor = (function () {

  'use_strict';

  // Constructor
  function editor(opts)
  {
    // Set default values for parameters
    opts = opts || {};

    // Set options
    this.options = { button_container: 'htmlButtonPanel', textarea: 'txtContents', preview: 'txtPreview', button_class: 'annytab-form-button' };
    for (var option in this.options)
    {
      if (opts.hasOwnProperty(option) === true)
      {
        this.options[option] = opts[option];
      }
    }

    // Get references
    this.container = document.getElementById(this.options.button_container);
    this.ta = document.getElementById(this.options.textarea);
    this.pw = document.getElementById(this.options.preview);

    // Add buttons
    var html = '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" style="font-weight:bold;" value="b" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" style="font-style:italic" value="i" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="br" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h1" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h2" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h3" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h4" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="p" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="code" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="span" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="div" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="line" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="space" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="url" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="img" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="font" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="list" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="table" /><br />';
    html += '<div id="annytab-html-editor-preview" class="' + this.options.button_class + '">☊</div>';
    html += '<div id="annytab-html-editor-minify" class="' + this.options.button_class + '">−</div>';
    html += '<div id="annytab-html-editor-unminify" class="' + this.options.button_class + '">+</div>';

    // Add html to the container (fastest way)
    this.container.insertAdjacentHTML('beforeend', html);

    // Add events
    addEvents(this, this.container);

  } // End of the constructor

  // Toggle preview
  editor.prototype.togglePreview = function (button) {

    // Get buttons
    var buttons = this.container.querySelectorAll('input');

    // Check if the textarea is visible
    if (isVisible(this.ta) === true) {

      // Set preview window content
      this.pw.innerHTML = this.ta.value;

      // Set button text
      button.innerHTML = '<>';

      // Disable buttons
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        buttons[i].setAttribute('disabled', true);
      }

      // Display preview window
      this.ta.setAttribute('hidden', true);
      this.pw.removeAttribute('hidden');
    }
    else
    {
      // Set button text
      button.innerHTML = '☊';

      // Enable buttons
      for (i = 0; i < buttons.length; i++)
      {
        buttons[i].removeAttribute('disabled');
      }

      // Display textarea
      this.ta.removeAttribute('hidden');
      this.pw.setAttribute('hidden', true);
    }

  }; // End of the togglePreview method

  // Minify html
  editor.prototype.minify = function () {

    // Remove tabs and line breaks
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\t](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\r\n](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\r](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\n](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');

  }; // End of the minify method

  // Unminify html
  editor.prototype.unminify = function () {

    // Variables
    var step = 0;
    var content = '';

    // Get all nodes
    var nodes = this.ta.value.replace(/<\//g, '~~~</').replace(/</g, '~~~<').replace(/>/g, '>~~~').split('~~~');

    // Loop all nodes
    for (var i = 0; i < nodes.length; i++)
    {
      // Do not parse empty strings
      if (nodes[i] === '') {
        continue;
      }

      // Decrease step
      if (nodes[i].search(/<\/[^/>]+>/g) !== -1) // End tag
      {
        step -= 1;
      }

      // Append to content
      content += getTabs(step) + nodes[i] + '\n';

      // Increase step
      if (nodes[i].search(/<[^/>]+>/g) !== -1) // Start tag
      {
        step += 1;
      }
    }

    // Set unminified content
    this.ta.value = content;

  }; // End of the unminify method

  // Add a tag
  editor.prototype.addTag = function (button)
  {
    // Insert the tag
    if (button.value === "b") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<b>', '</b>');
    }
    else if (button.value === "i") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<i>', '</i>');
    }
    else if (button.value === "br") {
      insertText(this.ta, '<br />');
    }
    else if (button.value === "h1") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h1>', '</h1>');
    }
    else if (button.value === "h2") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h2>', '</h2>');
    }
    else if (button.value === "h3") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h3>', '</h3>');
    }
    else if (button.value === "h4") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h4>', '</h4>');
    }
    else if (button.value === "p") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<p>', '</p>');
    }
    else if (button.value === "code") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<pre class="prettyprint annytab-code-container">', '</pre>');
    }
    else if (button.value === "span") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<span>', '</span>');
    }
    else if (button.value === "div") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<div>', '</div>');
    }
    else if (button.value === "line") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<div class="annytab-basic-line">', '</div>');
    }
    else if (button.value === "space") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<div class="annytab-basic-space">', '</div>');
    }
    else if (button.value === "url") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<a href="http://www.annytab.se" rel="nofollow" target="_blank">', '</a>');
    }
    else if (button.value === "img") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<img src="/source.jpg" style="max-width:100%;" />', '');
    }
    else if (button.value === "font") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<span style="font-family:Arial;color:#ff0000;">', '</span>');
    }
    else if (button.value === "list") {
      insertText(this.ta, '<ul><li>r1</li><li>r2</li></ul>');
    }
    else if (button.value === "table") {
      insertText(this.ta, '<table style="width:400px;text-align:center;"><tr><th>r1:c1</th><th>r1:c2</th></tr><tr><td>r2:c1</td><td>r2:c2</td></tr></table>');
    }

  }; // End of the addTag method

  // Add events
  function addEvents(ec, container)
  {
    // Get buttons
    var buttons = container.querySelectorAll('input');
    var pwb = container.querySelector('#annytab-html-editor-preview');
    var umb = container.querySelector('#annytab-html-editor-unminify');
    var mb = container.querySelector('#annytab-html-editor-minify');
    
    // Add toggle preview click event
    window.onload = pwb.addEventListener('click', function (event) {

      // Prevent default click behavior
      event.preventDefault();

      // Preview
      ec.togglePreview(this);

    }, false);

    // Add minify click event
    window.onload = mb.addEventListener('click', function (event) {

      // Prevent default click behavior
      event.preventDefault();

      // Minify html
      ec.minify();

    }, false);

    // Add unminify click event
    window.onload = umb.addEventListener('click', function (event) {

      // Prevent default click behavior
      event.preventDefault();

      // Unminify html
      ec.unminify();

    }, false);

    // Loop buttons
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++)
    {
      // Add a click event
      window.onload = buttons[i].addEventListener('click', function (event) {

        // Prevent default click behavior
        event.preventDefault();

        // Add a tag
        ec.addTag(this);

      }, false);
    }

  } // End of the addEvents method

  // Get a selection
  function getSelection(el)
  {
    var start = el.selectionStart;
    var end = el.selectionEnd;

    return {
      start: start,
      end: end,
      length: end - start,
      text: el.value.slice(start, end)
    };

  } // End of the getSelection method

  // Surround selected text
  function surroundSelectedText(el, before, after)
  {
    // Get selection
    var selection = getSelection(el);

    // Replace text
    el.value = el.value.slice(0, selection.start) + before + selection.text + after + el.value.slice(selection.end);

    // Set cursor
    el.selectionEnd = selection.end + before.length + after.length;
    el.blur();
    el.focus();

  } // End of the surrondSelectedText method

  // Insert text at selection
  function insertText(el, text) {

    // Get selection
    var selection = getSelection(el);

    // Insert text
    el.value = el.value.slice(0, selection.start) + text + el.value.slice(selection.end);

    // Set cursor
    el.selectionEnd = selection.end + text.length;
    el.blur();
    el.focus();

  } // End of the insertText method

  // Check if an element is visible
  function isVisible(el)
  {
    return !!(el.offsetWidth || el.offsetHeight || el.getClientRects().length);

  } // End of the isVisible method

  // Get tabs
  function getTabs(step) {

    var tabs = '';

    for (var i = 0; i < step; i++) {
      tabs += '\t';
    }

    return tabs;

  } // End of the getTabs method

  // Return this object
  return editor;

})();

Så här använder du editorn

Du måste skapa en behållare för knappar, en textarea och en förhandsgranskningsbehållare för varje redigerare som du vill lägga till i ditt formulär. Varje behållare behöver ett id, dessa identiteter läggs till som alternativ i konstruktorn.

<div class="annytab-form-label">Textarea</div>
<div id="htmlButtonPanel" style="border: 1px solid #808080;border-bottom: 0;background-color: #e9e9e9;padding: 0 10px 10px 10px;"></div>
<textarea id="txtContents" name="txtContents" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-family:Arial;font-size:16px;line-height:24px;"></textarea>
<div id="txtPreview" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-size:16px;line-height:24px;overflow:auto;" hidden></div>

<div class="annytab-form-label">Textarea</div>
<div id="htmlButtonPanel2" style="border: 1px solid #808080;border-bottom: 0;background-color: #e9e9e9;padding: 0 10px 10px 10px;"></div>
<textarea id="txtContents2" name="txtContents" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-family:Arial;font-size:16px;line-height:24px;"></textarea>
<div id="txtPreview2" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-size:16px;line-height:24px;overflow:auto;" hidden></div>

Skapa nya editors i en skript-tagg och lägg till alternativ i konstruktorn, standardvärden kommer att användas om alternativ inte läggs till. Du kanske vill minifiera html innan du skickar ditt formulär, du kan anropa den offentliga metoden minify via editorn för att göra detta.

<script src="/js/annytab-shared/annytab.html.editor.js"></script>
<script>

  var options = { button_container: 'htmlButtonPanel', textarea: 'txtContents', preview: 'txtPreview', button_class: 'annytab-form-button' };
  var panel = new annytab.html.editor(options);
  var panel2 = new annytab.html.editor({ button_container: 'htmlButtonPanel2', textarea: 'txtContents2', preview: 'txtPreview2', button_class: 'annytab-form-button' });

  // Public methods
  panel.minify();
  panel.unminify();

</script>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *