Hoppa till innehåll

Responsiv hemsida i ASP.NET Core

I det här inlägget beskrivs hur du kan skapa en responsiv hemsida i ASP.NET Core. En responsiv webbsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, detta gör din hemsida lätt att läsa på en smartphone, en surfplatta, en datorskärm eller en TV.

Responsiv webbdesign innebär att du behöver skapa anpassningsbara stilar till din front-end. En responsiv webbplats bör anpassas till skärmstorlekar och inte bero på vilka enheter som användarna använder.

HTML Layout och @Media

Din hemsida behöver en layoutvy och en eller flera CSS-filer. En layoutvy avgör designen för hela din webbplats, den bestämmer strukturen för din hemsida och importerar resurser som hela din webbplats behöver. Andra vyer i ditt projekt använder din delade layoutvy och det betyder mindre kod att skriva för varje vy.

Du hittar alla dina vyer i mappen ”Views”. I roten för den här mappen hittar du filen ”_ViewImports.cshtml”, den här filen innehåller resurser som importeras till alla dina vyer. Det ledande understrecket i filnamnet används för delade vyer och partiella vyer. Det ledande understrecket betyder att filen inte ska ingå i routing och att den inte ska serveras direkt. Filen ”_ViewImports.cshtml” ska importera tag helpers och kan inkludera import av andra namnområden i ditt projekt.

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
@using Annytab.Common.Models

Vår delade layoutvy heter ”_standard_layout.cshtml” och denna vy sparas i mappen ”shared_front” i mappen ”Views”. Detta är innehållet i layoutfilen:

@using Microsoft.AspNetCore.Hosting
@using Annytab.Repositories
@using Annytab.Models
@inject IWebHostEnvironment environment
@inject IStaticPageRepository static_page_repository
@inject ICommonServices tools
@{
  // Get form values
  List<BreadCrumb> breadCrumbs = ViewBag.BreadCrumbs;
  KeyStringList imageUrls = this.tools.GetDomainImageUrls(false);
  IList<StaticPage> staticPages = this.static_page_repository.GetAllActiveLinks("sort_value", "ASC");
}

<!DOCTYPE html>
<html lang="sv" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
  @*Title and meta tags*@
  <title>@(ViewBag.Title + " - Fotbollstabeller.nu")</title>
  <meta name="description" content="@ViewBag.MetaDescription" />
  <meta name="keywords" content="@ViewBag.MetaKeywords" />
  <link rel="canonical" href="@ViewBag.MetaCanonical" />
  <meta name="robots" content="@(Context.Request.Host.Value != "fotbollstabeller.azurewebsites.net" ? ViewBag.MetaRobots : "noindex, nofollow")" />
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width,height=device-height,initial-scale=1.0,user-scalable=yes" />
  <meta name="google" content="notranslate">

  @*Facebook meta tags*@
  <meta property="og:title" content="@ViewBag.Title" />
  <meta property="og:description" content="@ViewBag.MetaDescription" />
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:url" content="@ViewBag.MetaCanonical" />
  <meta property="og:image" content="@($"http://www.fotbollstabeller.nu{imageUrls.Get("big_icon")}")" />
  <meta property="og:site_name" content="Fotbollstabeller.nu" />

  @*Resources*@
  <environment names="Development">
    <link href="@this.tools.GetFilePath(imageUrls.Get("small_icon"))" rel="icon" type="image/x-icon" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/standard_layout.css")" media="screen and (min-width:1344px)" rel="stylesheet" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/medium_layout.css")" media="only screen and (min-width:1024px) and (max-width:1343px)" rel="stylesheet" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/mobile_layout.css")" media="only screen and (max-width:1023px)" rel="stylesheet" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/default_style.css")" rel="stylesheet" />
  </environment>
  <environment names="Staging,Production">
    <link href="@this.tools.GetFilePath(imageUrls.Get("small_icon"))" rel="icon" type="image/x-icon" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/standard_layout.min.css")" media="screen and (min-width:1344px)" rel="stylesheet" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/medium_layout.min.css")" media="only screen and (min-width:1024px) and (max-width:1343px)" rel="stylesheet" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/mobile_layout.min.css")" media="only screen and (max-width:1023px)" rel="stylesheet" />
    <link href="@this.tools.GetFilePath("/css/default_style.min.css")" rel="stylesheet" />
  </environment>

  @*Google mobile ads*@
  <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <script>
    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
      google_ad_client: "ca-pub-3070633924070834",
      enable_page_level_ads: true
    });
  </script>
</head>
<body>
  @*Cookie consent*@
  <div class="annytab-cookie-consent">
    <div class="annytab-basic-padding">
      <span class="annytab-cookie-consent-text">Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi använder cookies.</span>
      <button id="btnCookieConsent" type="button" class="annytab-basic-button">Jag förstår</button>
      <a href="/home/page/sekretesspolicy" class="cookie-consent-text">Läs mer</a>
    </div>
  </div>

  @*The background image*@
  <img id="backgroundImage" alt="Fotbollstabeller.nu, bakgrundsbild" src="@this.tools.GetFilePath(imageUrls.Get("background_image"))" class="annytab-background-image" />

  @*Master outer container*@
  <div class="annytab-layout-outer-container">

    @*Master inner container*@
    <div class="annytab-layout-inner-container">

      @*Standard header*@
      <div class="annytab-layout-standard-header">
        <a href="/"><img alt="Fotbollstabeller.nu, logotype" class="annytab-logotype" src="@this.tools.GetFilePath(imageUrls.Get("default_logotype"))" /></a>
      </div>

      @*Mobile header*@
      <div class="annytab-layout-mobile-header">
        <div id="toggleMobileMenu" class="annytab-layout-header-left"><i class="fas fa-bars fa-2x" aria-hidden="true"></i></div>
        <div class="annytab-basic-divider annytab-layout-header-right"></div>
        <a href="/"><img alt="Fotbollstabeller.nu, logotype" class="annytab-logotype" src="@this.tools.GetFilePath(imageUrls.Get("mobile_logotype"))" /></a>
      </div>

      @* Breadcrumbs *@
      @if (breadCrumbs.Count > 0)
      {
        <div class="annytab-breadcrumb-container">
          @for (int i = 0; i < breadCrumbs.Count; i++)
          {
            if (i > 0)
            {
              <span class="annytab-basic-text-normal"> // </span>
            }
            <a href="@breadCrumbs[i].link" rel="nofollow" class="annytab-basic-text-normal">@breadCrumbs[i].name</a>
          }
        </div>
      }

      @*Menu*@
      <div id="menu" class="annytab-layout-menu">
        <div class="annytab-layout-menu-padding">
          @*Links*@
          <a href="@("/")" class="annytab-menu-link not-hover">Startsidan</a>
          @foreach (StaticPage post in staticPages)
          {
            <a href="@("/home/page/" + post.page_name)" class="annytab-menu-link not-hover">@post.link_name</a>
          }
        </div>
      </div>

      @*Middle container*@
      <div class="annytab-layout-main-content">
        <div class="annytab-basic-padding">
          @RenderBody()
        </div>
      </div>

      @*Footer*@
      <div class="annytab-layout-footer">
        <div class="annytab-basic-padding">
          <span>@Html.Raw("© 2015 | Fotbollstabeller.nu")</span>
        </div>
      </div>
    </div>

    @*Right container*@
    <div class="annytab-layout-right-content">
      <div class="annytab-layout-right-ad">
        <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
        <!-- fotbollstabeller.nu - 300x600 -->
        <ins class="adsbygoogle"
           style="display:block;width:300px;height:600px"
           data-ad-client="ca-pub-3070633924070834"
           data-ad-slot="3508160602"></ins>
        <script>
          (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
        </script>
      </div>
    </div>

    @* Bottom spacing *@
    <div class="annytab-layout-bottom-spacing"></div>

  </div>

  <div id="fb-root"></div>

  @*Shared scripts*@
  @await Html.PartialAsync("/Views/shared_front/_shared_scripts.cshtml")

  @*Scripts*@
  <environment names="Development">
    <script src="/js/jquery/v3.3.1/jquery.js"></script>
    <script src="/js/font-awesome/v5.0.8/fontawesome-all.js"></script>
    <script src="@this.tools.GetFilePath("/js/annytab-front/annytab.default-functions.js")"></script>
  </environment>
  <environment names="Staging,Production">
    <script src="/js/jquery/v3.3.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="/js/font-awesome/v5.0.8/fontawesome-all.min.js"></script>
    <script src="@this.tools.GetFilePath("/js/annytab-front/annytab.default-functions.min.js")"></script>
  </environment>
  @RenderSection("scripts", required: false)
</body>
</html>

Denna layout är responsiv och kan hantera 3 typer av skärmstorlekar genom att använda 3 olika CSS-filer och mediafrågor. Det första som är värt att nämna är en metatagg som heter ”viewport”, den här metataggen säger till webbläsaren att den här webbplatsen är responsiv. Den andra saken att nämna är mediafrågorna som används för att importera CSS-filer, den första CSS-filen laddas om skärmens bredd är minst 1344px
(min-width:1344px) , den andra CSS-filen importeras om bredden är mellan 1024px och 1344px, den tredje CSS-filen laddas in om bredden är mindre än 1024px.

Jag har också använt 2 olika sidhuvuden, ett standard sidhuvud och ett mobilt sidhuvud. Dessa sidhuvuden har olika strukturer och de är dolda eller synliga beroende på den CSS-fil som laddas in. Layoutfilen importera också en partiell vy ”_shared_scripts.cshtml”, en vanlig CSS-fil och JavaScript-filer. Andra vyer kommer att ha innehåll som injiceras i @RenderBody() i mittenbehållaren.

CSS

Element i din layout kan ha en fast storlek, en maxstorlek och/eller en minsta storlek, element med en maximal storlek eller en procentuell storlek kan anpassas till skärmstorleken. Vi har 3 olika CSS-layouter, standard- och mediumlayouterna har fast bredd och mobillayouten har en responsiv bredd.

Standardlayout

/* Layout containers */
.annytab-layout-outer-container{margin:40px auto 0px auto;width:1344px;}
.annytab-layout-inner-container{float:left;width:1024px;background-color:#ffffff;border-radius:12px;}
.annytab-layout-standard-header{clear:both;overflow:hidden;width:auto;background-color:transparent;margin:0px 0px 0px 0px;border-radius:8px 8px 0px 0px;}
.annytab-layout-mobile-header{display:none;}
.annytab-layout-menu{display:block;margin:0px;text-align:left;background-color:#f2f2f2;}
.annytab-layout-menu-padding{padding:10px 10px 10px 10px;}
.annytab-layout-main-content{float:left;width:1024px;margin:0px;}
.annytab-layout-footer{clear:both;overflow:hidden;width:1024px;color:#ffffff;background-color:#267F00;border-radius:0px 0px 8px 8px;}
.annytab-layout-right-content{float:left;width:300px;}
.annytab-layout-right-ad {
  position: absolute;
  padding: 0px;
  margin: 0px 0px 0px 20px;
}
.annytab-layout-bottom-spacing{display:block;clear:both;margin-bottom:40px;}

/* Master page styling */
.annytab-background-image {
  position: fixed;
  z-index: -1;
  top: 0;
  left: 0;
  min-height: 100%;
  min-width: 100%;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
.annytab-logotype{max-width:100%;}
.annytab-menu-link{display:inline-block;padding:5px 10px 5px 10px;background-color:#267F00;margin-right:5px;border-radius:2px;font-size:14px;line-height:14px;font-weight:normal;color:#ffffff;text-shadow:1px 1px 2px #000000;text-decoration:none;cursor:pointer;}
.annytab-menu-link:hover{text-decoration:none;background-color:#3DCE00;}

/* Display groups */
.annytab-list-table{display:inline-block;width:310px;height:420px;padding:0px;margin:10px;background-color:#ffffff;color:#000000;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 2px #000000;overflow:hidden;}

/* Ads */
.annytab-ad-slot-container-top{overflow:hidden;margin:10px 0px 10px 0px;}
.annytab-ad-slot-container-bottom{overflow:hidden;margin:10px 0px 10px 0px;}

Mediumlayout

/* Layout containers */
.annytab-layout-outer-container{margin:40px auto 0px auto;width:1024px;}
.annytab-layout-inner-container{float:left;width:1024px;background-color:#ffffff;border-radius:12px;}
.annytab-layout-standard-header{clear:both;overflow:hidden;width:auto;background-color:transparent;margin:0px 0px 0px 0px;border-radius:8px 8px 0px 0px;}
.annytab-layout-mobile-header{display:none;}
.annytab-layout-menu{display:block;margin:0px;text-align:left;background-color:#f2f2f2;}
.annytab-layout-menu-padding{padding:10px 10px 10px 10px;}
.annytab-layout-main-content{float:left;width:1024px;margin:0px;}
.annytab-layout-footer{clear:both;overflow:hidden;width:1024px;color:#ffffff;background-color:#267F00;border-radius:0px 0px 8px 8px;}
.annytab-layout-right-content{display:none;}
.annytab-layout-bottom-spacing{display:block;clear:both;margin-bottom:40px;}

/* Master page styling */
.annytab-background-image {
  position: fixed;
  z-index: -1;
  top: 0;
  left: 0;
  min-height: 100%;
  min-width: 100%;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
}
.annytab-logotype{max-width:100%;}
.annytab-menu-link{display:inline-block;padding:5px 10px 5px 10px;background-color:#267F00;margin-right:5px;border-radius:4px;font-size:14px;line-height:14px;font-weight:normal;color:#ffffff;text-shadow:1px 1px 2px #000000;text-decoration:none;cursor:pointer;}
.annytab-menu-link:hover{text-decoration:none;background-color:#3DCE00;}

/* Display groups */
.annytab-list-table{display:inline-block;width:310px;height:420px;padding:0px;margin:10px;background-color:#ffffff;color:#000000;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 2px #000000;overflow:hidden;}

/* Ads */
.annytab-ad-slot-container-top{overflow:hidden;margin:10px 0px 10px 0px;}
.annytab-ad-slot-container-bottom{overflow:hidden;margin:10px 0px 10px 0px;}

Mobillayout

/* Layout containers */
.annytab-layout-container{margin:0px auto 0px auto;max-width:1024px;}
.annytab-layout-inner-container{max-width:1024px;background-color:#ffffff;}
.annytab-layout-standard-header{display:none;}
.annytab-layout-mobile-header{clear:both;position:relative;overflow:hidden;width:auto;height:42px;text-align:center;background-color:#267F00;margin:0px;}
.annytab-layout-header-left {
  z-index: 1;
  height: 100%;
  cursor: pointer;
  position: absolute;
  left: 5px;
  top: 0px;
  height: 33px;
  width: 42px;
  text-align: center;
  color: #ffffff;
  padding-top: 9px;
}

.annytab-layout-header-right {
  position: absolute;
  left: 47px;
  top: 0px;
  height: 42px;
  margin-left: 5px;
}
.annytab-layout-menu{display:block;background-color:#ffffff;z-index:5;position:absolute;width:100%;top:42px;margin:0px;display:none;border-bottom:1px solid #267F00;}
.annytab-layout-menu-padding{padding:20px 10px 0px 10px;}
.annytab-layout-main-content{clear:both;width:100%;max-width:1024px;margin:0px 0px 0px 0px;}
.annytab-layout-footer{clear:both;overflow:hidden;max-width:1024px;color:#ffffff;background-color:#267F00;}
.annytab-layout-right-content{display:none;}
.annytab-layout-bottom-spacing{display:block;clear:both;}

/* Master page styling */
.annytab-background-image {display:none;}
.annytab-logotype{max-width:100%;}
.annytab-menu-link{display:block;font-size:14px;line-height:14px;margin-bottom:20px;font-weight:bold;color:#267F00;text-decoration:none;cursor:pointer;}
.annytab-menu-link:hover{text-decoration:underline;}

/* Display groups */
.annytab-list-table{display:inline-block;width:280px;height:420px;padding:0px;margin:10px;background-color:#ffffff;color:#000000;border-radius:4px;box-shadow:0px 0px 2px #000000;overflow:hidden;}

/* Ads */
.annytab-ad-slot-container-top{display:none;}
.annytab-ad-slot-container-bottom{overflow:hidden;margin:10px 0px 10px 0px;}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *