Hoppa till innehåll

Personalekonomi.se

Syftet med den här hemsidan är att hjälpa arbetsgivare och personaladministratörer att uppfylla sitt arbetsgivaransvar genom att tillhandahålla lättillgänglig information om löneregistrering, lagar och regler avseende anställd personal.

Den här hemsidan skall kunna användas som en uppslagsbok för dig som arbetar med personaladministration och omfatta allt som berör området för personaladministration. På den här hemsidan får du en inblick i de regler som berör anställd personal och konkreta exempel på hur löner och frånvaro skall registreras i ett lönesystem.

Personaladministration är ett komplicerat område just därför att det är många regler som omgärdar anställd personal och på grund av att det finns starka fackföreningar i Sverige. Det brukar dock sägas att personalen är företagets viktigaste resurs och med mänskliga resurser kan ett företag uppnå mycket såsom exempelvis högre försäljning, nya produkter och större kapacitet.

Ett företag skall förutom att ha en effektiv och produktiv personaladministration även ha en god personalekonomi. En effektiv personaladministration innebär att sköta arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt och en produktiv personaladministration innebär att sköta arbetsuppgifterna med minsta möjliga resursinsats. Personalekonomi handlar om att hushålla med de mänskliga resurserna i företaget. Att hushålla med de mänskliga resurserna innebär en god arbetsplanering, fortlöpande kompetensutveckling och att skapa trivsel hos personalen när det gäller deras arbetsuppgifter och deras arbetsplats.

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *