Hoppa till innehåll

Läs text från fil i ASP.NET Core

Denna artikel visar några alternativ för att läsa in text från en fil med C# i ASP.NET Core. Du kanske vill läsa text från en fil för att importera data eller för att få inmatning till ditt program.

Inläsning från CSV-fil

En CSV-fil är en textfil där data på varje rad skiljs åt av kommatecken (,), andra tecken kan användas som separatorer. En CSV-fil kan exporteras från Excel eller Open Office Calc till exempel.

List<string[]> values = new List<string[]>();
using (StreamReader reader = new StreamReader("D:\\MyFolder\\Files\\case.txt"))
{
  while(!reader.EndOfStream)
  {
    values.Add(reader.ReadLine().Split(','));
  }
}

Inläsning från XML-fil

XML-filer används ofta i olika standarder och liknar HTML. Koden nedan visar ett exempel på inläsning av lag från en XML-fil som representerar en tabell.

<standings>
	<team>
		<name>Malmö FF</name>
		<games>7</games>
		<wins>4</wins>
		<ties>2</ties>
		<losses>1</losses>
		<goals>12-7 (5)</goals>
		<points>14</points>
	</team>
	<team>
		<name>IFK Göteborg</name>
		<games>7</games>
		<wins>4</wins>
		<ties>1</ties>
		<losses>2</losses>
		<goals>16-9 (7)</goals>
		<points>13</points>
	</team>
	<team>
		<name>BK Häcken</name>
		<games>7</games>
		<wins>4</wins>
		<ties>1</ties>
		<losses>2</losses>
		<goals>10-4 (6)</goals>
		<points>13</points>
	</team>
</standings>
public class TeamInGroupStanding
{
  #region Variables

  public string name { get; set; }
  public string games { get; set; }
  public string wins { get; set; }
  public string ties { get; set; }
  public string losses { get; set; }
  public string goals { get; set; }
  public string points { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public TeamInGroupStanding()
  {
    // Set values for instance variables
    this.name = "";
    this.games = "";
    this.wins = "";
    this.ties = "";
    this.losses = "";
    this.goals = "";
    this.points = "";

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class
public IList<TeamInGroupStanding> GetTeamsFromXml(string xmlString)
{
  // Create the list to return
  IList<TeamInGroupStanding> posts = new List<TeamInGroupStanding>(12);

  try
  {
    // Create the xml document
    XDocument xmlDocument = XDocument.Parse(xmlString);

    // Get all the team nodes
    IEnumerable<XElement> nodeList = xmlDocument.Descendants("team");

    foreach (XElement node in nodeList)
    {
      // Create a new team in group standings
      TeamInGroupStanding team = new TeamInGroupStanding();

      // Get all the data from the xml document
      team.name = node.Element("name").Value;
      team.games = node.Element("games").Value;
      team.wins = node.Element("wins").Value;
      team.ties = node.Element("ties").Value;
      team.losses = node.Element("losses").Value;
      team.goals = node.Element("goals").Value;
      team.points = node.Element("points").Value;

      // Add the team to the list
      posts.Add(team);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    string exMessage = ex.Message;
  }

  // Return the list of posts
  return posts;

} // End of the GetTeamsFromXml method

Läs all text som en sträng

Koden nedan visar ett exempel på inläsning av all text från en fil till en sträng.

string path = "D:\\MyFolder\\Files\\myfile.json";

// Get the data
string data = System.IO.File.ReadAllText(path, Encoding.UTF8);

Inläsning från JSON-fil

Du kan deserialisera en JSON-fil till en modell i C#. Koden nedan visar hur man kan läsa in all text från en JSON-fil och deserialisera strängen till en modell.

// Document
AnnytabDoxTrade doc = null;
string file_path = "D:\\MyFolder\\Files\\myfile.json";

try
{
  // Get file data
  string file_data = System.IO.File.ReadAllText(file_path, Encoding.UTF8);

  // Make sure that there is file data
  if(string.IsNullOrEmpty(file_data) == true)
  {
    // Log the error
    this.logger.LogError($"File is empty: {file_path}.");
  }

  // Get the document
  doc = JsonConvert.DeserializeObject<AnnytabDoxTrade>(file_data);
}
catch(Exception ex)
{
  // Log the error
  this.logger.LogError(ex, $"Deserialize file: {file_path}", null);
}
public class AnnytabDoxTrade
{
  #region Variables

  public string id { get; set; }
  public string document_type { get; set; }
  public string payment_reference { get; set; }
  public string issue_date { get; set; }
  public string due_date { get; set; }
  public string delivery_date { get; set; }
  public string offer_expires_date { get; set; }
  public IDictionary<string, string> seller_references { get; set; }
  public IDictionary<string, string> buyer_references { get; set; }
  public string terms_of_delivery { get; set; }
  public string terms_of_payment { get; set; }
  public string mode_of_delivery { get; set; }
  public decimal? total_weight_kg { get; set; }
  public decimal? penalty_interest { get; set; }
  public string currency_code { get; set; }
  public string vat_country_code { get; set; }
  public string vat_state_code { get; set; }
  public string comment { get; set; }
  public PartyInformation seller_information { get; set; }
  public PartyInformation buyer_information { get; set; }
  public PartyInformation delivery_information { get; set; }
  public IList<PaymentOption> payment_options { get; set; }
  public IList<ProductRow> product_rows { get; set; }
  public IList<VatSpecification> vat_specification { get; set; }
  public decimal? subtotal { get; set; }
  public decimal? vat_total { get; set; }
  public decimal? rounding { get; set; }
  public decimal? total { get; set; }
  public decimal? paid_amount { get; set; }
  public decimal? balance_due { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public AnnytabDoxTrade()
  {
    // Set values for instance variables
    this.id = null;
    this.document_type = null;
    this.payment_reference = null;
    this.issue_date = null;
    this.due_date = null;
    this.delivery_date = null;
    this.offer_expires_date = null;
    this.seller_references = null;
    this.buyer_references = null;
    this.terms_of_delivery = null;
    this.terms_of_payment = null;
    this.mode_of_delivery = null;
    this.total_weight_kg = null;
    this.penalty_interest = null;
    this.currency_code = null;
    this.vat_country_code = null;
    this.vat_state_code = null;
    this.comment = null;
    this.seller_information = null;
    this.buyer_information = null;
    this.delivery_information = null;
    this.payment_options = null;
    this.product_rows = null;
    this.vat_specification = null;
    this.subtotal = null;
    this.vat_total = null;
    this.rounding = null;
    this.total = null;
    this.paid_amount = null;
    this.balance_due = null;

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Get methods

  public override string ToString()
  {
    return JsonConvert.SerializeObject(this);

  } // End of the ToString method

  #endregion

} // End of the class

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *