Hoppa till innehåll

Hämta data med JavaScript (XMLHttpRequest)

Jag kommer att visa dig hur du hämtar data med hjälp av ren JavaScript (VanillaJS) i denna handledning. Jag kommer att göra en förfrågan till en slutpunkt, hantera svaret och visa hämtad information. Den data som mottas i en begäran kan vara i vilket format som helst (XML, JSON, HTML, MP3, MP4), jag kommer att hämta HTML-data i den här handledningen.

XMLHttpRequest (XHR) används i JavaScript för att interagera med servrar. XMLHttpRequest kan användas för all typ av data, det är inte bara XML som namnet antyder. HTTP definierar flera metoder som beskriver den åtgärd som kommer att utföras på servern. GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT och PATCH är metoder som kan finnas i servermetoder. Om vi vill hämta data får vi bara anropa servermetoder som deklareras som en GET-metod. CORS måste vara aktiverat på slutpunkten för att vi ska kunna göra anrop från JavaScript.

Den här koden har testats och fungerar med Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0), detta utan någon polyfill. Koden fungerar i Internet Explorer (11.829.17134.0) med en polyfill för XMLHttpRequest. Om du vill stödja äldre webbläsare kan du läsa vårt inlägg om transpilering och komplettering av JavaScript.

HTML-mall

@using Annytab.Repositories
@using Annytab.Models
@inject IGroupRepository group_repository
@{
  // Get a group
  Group group = ViewBag.Group;
  IList<TeamInGroupStanding> teams = this.group_repository.GetTeamsFromXml(group.data_content);
  Int32 rowCounter = 0;
}

@*Get teams in the group*@
<a href="@("https://www.hockeytabeller.se/home/group/" + group.page_name)" rel="nofollow" class="annytab-ht-not-hover">
  <div class="annytab-ht-table">
    <div class="annytab-ht-row">
      <div class="annytab-ht-col-th-normal">RK</div>
      <div class="annytab-ht-col-th-wide">Lag</div>
      <div class="annytab-ht-col-th-normal">GP</div>
      <div class="annytab-ht-col-th-normal">TP</div>
    </div>

@for (int j = 0; j < teams.Count; j++)
{
  @if (teams[j].name == "")
  {
    <div class="annytab-ht-row">
      <div class="annytab-ht-col-line"></div>
      <div class="annytab-ht-col-line"></div>
      <div class="annytab-ht-col-line"></div>
      <div class="annytab-ht-col-line"></div>
    </div>
  }
  else
  {
    rowCounter++;
    <div class="@(rowCounter % 2 != 0 ? "annytab-ht-row-main" : "annytab-ht-row-alt")">
      <div class="annytab-ht-col-normal">@((rowCounter).ToString())</div>
      <div class="annytab-ht-col-wide">@teams[j].name</div>
      <div class="annytab-ht-col-normal">@teams[j].games</div>
      <div class="annytab-ht-col-normal">@teams[j].points</div>
    </div>
  }
}
  </div>
</a>

API-metod

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Annytab.Repositories;
using Annytab.Models;

namespace Hockeytabeller.Api
{
  /// <summary>
  /// This class handles groups
  /// </summary>
  [Route("api/groups/[action]")]
  public class GroupsController : Controller
  {
    #region Variables

    private readonly ILogger logger;
    private readonly IGroupRepository group_repository;

    #endregion

    #region Constructors

    /// <summary>
    /// Create a new controller
    /// </summary>
    public GroupsController(ILogger<GroupsController> logger, IGroupRepository group_repository)
    {
      // Set values for instance variables
      this.logger = logger;
      this.group_repository = group_repository;

    } // End of the constructor

    #endregion

    #region Get methods

    // Get html by page name
    // GET api/groups/get_overview_as_html/shl
    [HttpGet("{id}")]
    [Microsoft.AspNetCore.Cors.EnableCors("AnyOrigin")]
    [ResponseCache(Duration = 3600, Location = ResponseCacheLocation.Any)]
    public IActionResult get_overview_as_html(string id = "")
    {
      // Get a group
      Group group = this.group_repository.GetOneByPageName(id);

      // Create view data
      ViewDataDictionary view_data = new ViewDataDictionary(new EmptyModelMetadataProvider(), new ModelStateDictionary());
      view_data.Add("Group", group);

      // Return a partial view
      return new PartialViewResult { ViewName = "Views/home/_group_table.cshtml", ViewData=view_data, ContentType="text/html" };

    } // End of the get_overview_as_html method

    #endregion

  } // End of the class

} // End of the namespace

JavaScript

Koden nedan används för att skapa en förfrågan om att hämta HTML-data från en API-metod. Den mottagna informationen visas under koden. Använd Chrome DevTools för att kontrollera svar och loggar.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Test</title>
  <style>
    .annytab-ht-not-hover {
      text-decoration: none;

    }

    .annytab-ht-table {
      display: table;
      width: 100%;
      padding: 0px;
      margin: 0px;
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      background-color: #ffffff;
      color: #000000;
      overflow: hidden;
    }

    .annytab-ht-row {
      display: table-row;
    }

    .annytab-ht-row-main {
      display: table-row;
      background-color: #ffffff;
    }

    .annytab-ht-row-alt {
      display: table-row;
      background-color: #f0f0f0;
    }

    .annytab-ht-col-th-normal {
      display: table-cell;
      padding: 4px;
      color: #3d3d3d;
      border-bottom: 1px solid #9e9e9e;
      border-top: 1px solid #9e9e9e;
      font-size: 14px;
      line-height: 18px;
      vertical-align: middle;
      text-align: center;
      width: 20%;
    }

    .annytab-ht-col-th-wide {
      display: table-cell;
      padding: 4px;
      color: #3d3d3d;
      border-bottom: 1px solid #9e9e9e;
      border-top: 1px solid #9e9e9e;
      font-size: 14px;
      line-height: 18px;
      vertical-align: middle;
      text-align: left;
      width: 40%;
    }

    .annytab-ht-col-line {
      display: table-cell;
      height: 1px;
      background-color: #000000;
      padding: 0px;
    }

    .annytab-ht-col-normal {
      display: table-cell;
      padding: 4px;
      font-size: 12px;
      line-height: 12px;
      word-break: break-word;
      vertical-align: middle;
      text-align: center;
    }

    .annytab-ht-col-wide {
      display: table-cell;
      padding: 4px;
      font-size: 12px;
      line-height: 12px;
      word-break: break-word;
      vertical-align: middle;
      text-align: left;
    }
  </style>

</head>

<body style="width:100%;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;padding:20px;">

  <div class="hockeytabeller.se" data-group="shl"></div>

</body>

</html>

<script>
  // Initialize when DOM content has been loaded
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    var elements = document.getElementsByClassName('hockeytabeller.se');
    for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
      get_group(elements[i]);
      }
    }, false);

  // Get a group
  function get_group(element)
  {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('GET', 'https://www.hockeytabeller.se/api/groups/get_overview_as_html/' + element.getAttribute('data-group'), true);
    xhr.onload = function ()
    {
      // Success status codes can also be 201, 202, 203, 204 and more
      if (xhr.status === 200)
      {
        element.insertAdjacentHTML('beforeend', xhr.response);
      }
      else
      {
        // Log error information
        console.log(xhr.status + " - " + xhr.statusText);
      }
    };
    xhr.onerror = function ()
    {
      // Log error information
      console.log(xhr.status + " - " + xhr.statusText);
    };
    xhr.send();

  } // End of the get_group method
</script>

Svar

<a href="https://www.hockeytabeller.se/home/group/shl" rel="nofollow" class="annytab-ht-not-hover">
	<div class="annytab-ht-table">
		<div class="annytab-ht-row">
			<div class="annytab-ht-col-th-normal">RK</div>
			<div class="annytab-ht-col-th-wide">Lag</div>
			<div class="annytab-ht-col-th-normal">GP</div>
			<div class="annytab-ht-col-th-normal">TP</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">1</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Lule&#xE5; HF</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">106</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">2</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">F&#xE4;rjestad BK</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">92</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">3</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">R&#xF6;gle BK</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">92</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">4</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Skellefte&#xE5; AIK</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">90</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">5</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">HV 71</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">89</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">6</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Djurg&#xE5;rdens IF</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">88</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row">
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">7</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Fr&#xF6;lunda HC</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">85</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">8</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">&#xD6;rebro HK</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">85</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">9</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">IF Malm&#xF6; Redhawks</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">77</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">10</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">V&#xE4;xj&#xF6; Lakers HC</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">70</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row">
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">11</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Link&#xF6;ping HC</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">65</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">12</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Bryn&#xE4;s IF</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">60</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row">
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
			<div class="annytab-ht-col-line"></div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-main">
			<div class="annytab-ht-col-normal">13</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">Leksands IF</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">49</div>
		</div>
		<div class="annytab-ht-row-alt">
			<div class="annytab-ht-col-normal">14</div>
			<div class="annytab-ht-col-wide">IK Oskarshamn</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">52</div>
			<div class="annytab-ht-col-normal">44</div>
		</div>
	</div>
</a>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *