Hoppa till innehåll

Generisk databasklass för MS SQL i ASP.NET Core

I det här inlägget beskriver vi hur du kan skapa en generisk databasklass för MS SQL i ASP.NET Core. Vår databasklass kommer att inkludera alla metoder som behövs för att kommunicera med en MS SQL-databas och den kan hantera alla våra olika modeller.

En generisk klass innebär mindre kod att skriva och kod som är lätt att underhålla. Istället för att ha samma kod i många klasser i ditt projekt kan ha den här koden i en klass och behöver då bara göra ändringar på ett ställe. En generisk klass innehåller generiska metoder som kan hantera nästan vilken datatyp som helst. En klient som använder en generisk metod bestämmer datatypen som används i parametrar och datatypen som returneras av metoden.

Gränssnitt

Vi har skapat ett generiskt gränssnitt för en databasklass, detta gränssnitt kommer att vara ett beroende i andra klasser i vårt projekt. Detta gränssnitt ska utformas så att det kan implementeras av en MS SQL-klass, en MySql-klass eller en annan databasklass. Detta gränssnitt är avsett att användas med synkrona metoder, en out parametern kan inte användas i asynkrona metoder och asynkrona metoder måste returnera en Task.

public interface IDatabaseRepository
{
  void Insert<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters, out T value);
  void Insert(string sql, IDictionary<string, object> parameters);
  void Update(string sql, IDictionary<string, object> parameters);
  T GetCount<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters);
  T GetValue<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters);
  T GetModel<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters);
  IList<T> GetModelList<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters, Int32 listSize);
  IDictionary<TKey, TValue> GetKeyValueDictionary<TKey, TValue>(string sql, IDictionary<string, object> parameters, Int32 listSize);
  Int32 Delete(string sql, IDictionary<string, object> parameters);

} // End of the interface

Databasklass för MS SQL

Vi har skapat en Microsoft SQL-databasklass som implementerar vårt IDatabaseRepository-gränssnitt. Denna klass innehåller synkrona metoder. Om vi vill göra metoderna i denna klass asynkrona måste vi returnera Task och kan inte använda out parametrar. Om vi måste returnera flera värden i en asynkron metod måste vi returnera en omslagsmodell kring den generiska datatypen eller returnera Tuples (C# 7).

public class MsSqlRepository : IDatabaseRepository
{
  #region Variables

  private readonly DatabaseOptions options;
  private readonly Random rnd;

  #endregion

  #region Constructors

  /// <summary>
  /// Create a new sql repository
  /// </summary>
  public MsSqlRepository(IOptions<DatabaseOptions> options)
  {
    // Set values for instance variables
    this.options = options.Value;
    this.rnd = new Random();

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Insert methods

  /// <summary>
  /// Insert a post to the database
  /// </summary>
  public void Insert<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters, out T value)
  {
    // Create the variable to return
    value = default(T);

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically, even if there is a exception
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically, even if there is a exception
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases
          try
          {
            // Open the connection
            cn.Open();

            // Execute the insert
            value = (T)cmd.ExecuteScalar();

          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

  } // End of the Insert method

  /// <summary>
  /// Insert a post to the database
  /// </summary>
  public void Insert(string sql, IDictionary<string, object> parameters)
  {
    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The Using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases
          try
          {
            // Open the connection
            cn.Open();

            // Execute the insert
            cmd.ExecuteNonQuery();

          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

  } // End of the Insert method

  #endregion

  #region Update methods

  /// <summary>
  /// Update a post in the database
  /// </summary>
  public void Update(string sql, IDictionary<string, object> parameters)
  {
    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The Using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases
          try
          {
            // Open the connection
            cn.Open();

            // Execute the insert
            cmd.ExecuteNonQuery();

          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

  } // End of the Update method

  #endregion

  #region Count methods

  /// <summary>
  /// Count the number of posts
  /// </summary>
  public T GetCount<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters)
  {
    // Create the variable to return
    T count = default(T);

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases.
          try
          {
            // Open the connection
            cn.Open();

            // Execute the select statment
            count = (T)cmd.ExecuteScalar();

          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

    // Return the count
    return count;

  } // End of the GetCount method

  #endregion

  #region Get methods

  /// <summary>
  /// Get a value as the type specified
  /// </summary>
  public T GetValue<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters)
  {
    // Create the value to return
    T value = default(T);

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases.
          try
          {
            // Open the connection.
            cn.Open();

            // Get the value
            value = (T)cmd.ExecuteScalar();
          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

    // Return the value
    return value;

  } // End of the GetValue method

  /// <summary>
  /// Get a model as the type specfied
  /// </summary>
  public T GetModel<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters)
  {
    // Create the post to return
    T post = default(T);

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // Create a SqlDataReader
          SqlDataReader reader = null;

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases.
          try
          {
            // Open the connection.
            cn.Open();

            // Fill the reader with one row of data.
            reader = cmd.ExecuteReader();

            // Loop through the reader as long as there is something to read and add values
            while (reader.Read())
            {
              post = (T)Activator.CreateInstance(typeof(T), reader);
            }
          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
          finally
          {
            // Call dispose when done reading to avoid memory leakage
            if (reader != null)
              reader.Dispose();
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

    // Return the post
    return post;

  } // End of the GetModel method

  /// <summary>
  /// Get a list with models
  /// </summary>
  public IList<T> GetModelList<T>(string sql, IDictionary<string, object> parameters, Int32 listSize)
  {
    // Create the list to return
    IList<T> posts = new List<T>(listSize);

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // Create a reader
          SqlDataReader reader = null;

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases.
          try
          {
            // Open the connection.
            cn.Open();

            // Fill the reader with data from the select command.
            reader = cmd.ExecuteReader();

            // Loop through the reader as long as there is something to read.
            while (reader.Read())
            {
              posts.Add((T)Activator.CreateInstance(typeof(T), reader));
            }

          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
          finally
          {
            // Call dispose when done reading to avoid memory leakage
            if (reader != null)
              reader.Dispose();
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < numberOfRetries; r++)

    // Return the list of posts
    return posts;

  } // End of the GetModelList method

  /// <summary>
  /// Get a dictionary
  /// </summary>
  public IDictionary<TKey, TValue> GetKeyValueDictionary<TKey, TValue>(string sql, IDictionary<string, object> parameters, Int32 listSize)
  {
    // Create the dictionary to return
    IDictionary<TKey, TValue> posts = new Dictionary<TKey, TValue>(listSize);

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there are an exception
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // Create a reader
          SqlDataReader reader = null;

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases
          try
          {
            // Open the connection.
            cn.Open();

            // Fill the reader with data from the select command
            reader = cmd.ExecuteReader();

            // Loop through the reader as long as there is something to read
            while (reader.Read())
            {
              posts.Add((TKey)reader[0], (TValue)reader[1]);
            }
          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
          finally
          {
            // Dispose when done reading to avoid memory leakage
            if (reader != null)
              reader.Dispose();
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < numberOfRetries; r++)

    // Return the dictionary
    return posts;

  } // End of the GetKeyValueDictionary method

  #endregion

  #region Delete methods

  /// <summary>
  /// Delete posts
  /// </summary>
  public Int32 Delete(string sql, IDictionary<string, object> parameters)
  {
    // Create the integer to return
    Int32 errorNumber = 0;

    // Make retries
    for (int r = 0; r < this.options.sql_retry_count; r++)
    {
      // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
      using (SqlConnection cn = new SqlConnection(this.options.connection_string))
      {
        // The using block is used to call dispose automatically even if there is a exception.
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, cn))
        {
          // Add parameters
          foreach (KeyValuePair<string, object> entry in parameters)
          {
            cmd.Parameters.AddWithValue(entry.Key, entry.Value);
          }

          // The Try/Catch/Finally statement is used to handle unusual exceptions in the code to
          // avoid having our application crash in such cases.
          try
          {
            // Open the connection.
            cn.Open();

            // Execute the delete
            cmd.ExecuteNonQuery();

          }
          catch (SqlException sqlEx)
          {
            // Deadlock or timeout, 1205 = Deadlock, -2 = TimeOut
            if (sqlEx.Number == 1205 || sqlEx.Number == -2)
            {
              Thread.Sleep(this.rnd.Next(5000, 10000));
              continue;
            }
            else
            {
              errorNumber = sqlEx.Number;
            }
          }
          catch (Exception e)
          {
            throw e;
          }
        }
      }

      // No exceptions (break out from the loop)
      break;

    } // End of the for (int r = 0; r < sqlRetryCount; r++)

    // Return the error number
    return errorNumber;

  } // End of the Delete method

  #endregion

} // End of the class

Tjänster

Vår databasklass beror på IOptions<DatabaseOptions>, DatabaseOptions är en enkel modell med endast två egenskaper. Vi lägger till tjänster för databasinställningar och vår MS SQL-databasklass i metoden ConfigureServices i klassen StartUp.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  // Add the mvc framework
  services.AddRazorPages();

  // Create database options
  services.Configure<DatabaseOptions>(options => 
  {
    options.connection_string = configuration.GetSection("AppSettings")["ConnectionString"];
    options.sql_retry_count = 1;
  });

  // Add repositories
  services.AddSingleton<IDatabaseRepository, MsSqlRepository>();
  services.AddSingleton<IStaticPageRepository, StaticPageRepository>();

} // End of the ConfigureServices method

Hur använda databasklassen?

Vi har flera klasser som använder vår databasklass, vår StaticPageRepository-klass ansvarar för statiska sidor på vår hemsida och den använder vårt IDatabaseRepository-gränssnitt. I klassen nedan visas några exempel på hur vår databasklass används.

public class StaticPageRepository : IStaticPageRepository
{
  #region Variables

  private readonly IDatabaseRepository database_repository;
  private readonly IHttpClientFactory client_factory;

  #endregion

  #region Constructors

  public StaticPageRepository(IDatabaseRepository database_repository, IHttpClientFactory client_factory)
  {
    // Set values for instance variables
    this.database_repository = database_repository;
    this.client_factory = client_factory;

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Insert methods

  public Int32 Add(StaticPage post)
  {
    // Create the int to return
    Int32 idOfInsert = 0;

    // Create the sql statement
    string sql = "INSERT INTO dbo.static_pages (connected_to_page, link_name, title, main_content, meta_description, meta_keywords, "
      + "meta_robots, page_name, inactive, news_search_string, sort_value) "
      + "VALUES (@connected_to_page, @link_name, @title, @main_content, @meta_description, @meta_keywords, @meta_robots, "
      + "@page_name, @inactive, @news_search_string, @sort_value);SELECT CAST(SCOPE_IDENTITY() AS INT);";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    parameters.Add("@connected_to_page", post.connected_to_page);
    parameters.Add("@link_name", post.link_name);
    parameters.Add("@title", post.title);
    parameters.Add("@main_content", post.main_content);
    parameters.Add("@meta_description", post.meta_description);
    parameters.Add("@meta_keywords", post.meta_keywords);
    parameters.Add("@meta_robots", post.meta_robots);
    parameters.Add("@page_name", post.page_name);
    parameters.Add("@inactive", post.inactive);
    parameters.Add("@news_search_string", post.news_search_string);
    parameters.Add("@sort_value", post.sort_value);

    // Insert the post
    this.database_repository.Insert<Int32>(sql, parameters, out idOfInsert);

    // Return the id of the inserted item
    return idOfInsert;

  } // End of the Add method

  #endregion

  #region Update methods

  public void Update(StaticPage post)
  {
    // Create the sql statement
    string sql = "UPDATE dbo.static_pages SET connected_to_page = @connected_to_page, link_name = @link_name, title = @title, main_content = @main_content, "
      + "meta_description = @meta_description, meta_keywords = @meta_keywords, meta_robots = @meta_robots, page_name = @page_name, "
      + "inactive = @inactive, news_search_string = @news_search_string, sort_value = @sort_value WHERE id = @id;";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    parameters.Add("@id", post.id);
    parameters.Add("@connected_to_page", post.connected_to_page);
    parameters.Add("@link_name", post.link_name);
    parameters.Add("@title", post.title);
    parameters.Add("@main_content", post.main_content);
    parameters.Add("@meta_description", post.meta_description);
    parameters.Add("@meta_keywords", post.meta_keywords);
    parameters.Add("@meta_robots", post.meta_robots);
    parameters.Add("@page_name", post.page_name);
    parameters.Add("@inactive", post.inactive);
    parameters.Add("@news_search_string", post.news_search_string);
    parameters.Add("@sort_value", post.sort_value);

    // Update the post
    this.database_repository.Update(sql, parameters);

  } // End of the Update method

  #endregion

  #region Count methods

  public Int32 GetCountBySearch(string[] keywords)
  {
    // Create the sql statement
    string sql = "SELECT COUNT(id) AS count FROM dbo.static_pages WHERE 1 = 1";
    for (int i = 0; i < keywords.Length; i++)
    {
      sql += " AND (title LIKE @keyword_" + i.ToString() + " OR meta_description LIKE @keyword_" + i.ToString() + ")";
    }
    sql += ";";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    for (int i = 0; i < keywords.Length; i++)
    {
      parameters.Add("@keyword_" + i.ToString(), "%" + keywords[i].ToString() + "%");
    }

    // Get the count
    Int32 count = this.database_repository.GetCount<Int32>(sql, parameters);

    // Return the count
    return count;

  } // End of the GetCountBySearch method

  #endregion

  #region Get methods

  public StaticPage GetOneById(Int32 id)
  {
    // Create the sql statement
    string sql = "SELECT * FROM dbo.static_pages WHERE id = @id;";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    parameters.Add("@id", id);

    // Get the post
    StaticPage post = this.database_repository.GetModel<StaticPage>(sql, parameters);

    // Return the post
    return post;

  } // End of the GetOneById method

  public StaticPage GetOneByPageName(string pageName)
  {
    // Create the sql statement
    string sql = "SELECT * FROM dbo.static_pages WHERE page_name = @page_name AND connected_to_page = @connected_to_page;";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    parameters.Add("@page_name", pageName);
    parameters.Add("@connected_to_page", 0);

    // Get the post
    StaticPage post = this.database_repository.GetModel<StaticPage>(sql, parameters);

    // Return the post
    return post;

  } // End of the GetOneByPageName method

  public IList<StaticPage> GetBySearch(string[] keywords, Int32 pageSize, Int32 pageNumber, string sortField, string sortOrder)
  {
    // Make sure that sort variables are valid
    sortField = GetValidSortField(sortField);
    sortOrder = GetValidSortOrder(sortOrder);

    // Create the sql statement
    string sql = "SELECT * FROM dbo.static_pages WHERE 1 = 1";
    for (int i = 0; i < keywords.Length; i++)
    {
      sql += " AND (title LIKE @keyword_" + i.ToString() + " OR meta_description LIKE @keyword_" + i.ToString() + ")";
    }
    sql += " ORDER BY " + sortField + " " + sortOrder + " OFFSET @pageNumber ROWS FETCH NEXT @pageSize ROWS ONLY;";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    parameters.Add("@pageNumber", (pageNumber - 1) * pageSize);
    parameters.Add("@pageSize", pageSize);
    for (int i = 0; i < keywords.Length; i++)
    {
      parameters.Add("@keyword_" + i.ToString(), "%" + keywords[i].ToString() + "%");
    }

    // Get the list
    IList<StaticPage> posts = this.database_repository.GetModelList<StaticPage>(sql, parameters, pageSize);

    // Return the list of posts
    return posts;

  } // End of the GetBySearch method

  #endregion

  #region Delete methods

  public Int32 DeleteOnId(Int32 id)
  {
    // Create the sql statement
    string sql = "DELETE FROM dbo.static_pages WHERE id = @id;";

    // Create parameters
    IDictionary<string, object> parameters = new Dictionary<string, object>();
    parameters.Add("@id", id);

    // Delete the post
    Int32 errorNumber = this.database_repository.Delete(sql, parameters);

    // Return error number
    return errorNumber;

  } // End of the DeleteOnId method

  #endregion

} // End of the class

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *