Hoppa till innehåll

Bokforingstips.se

Syftet med den här hemsidan är att gratis tillhandahålla konkreta tips och råd för din bokföring, redovisning och ekonomistyrning. Den här hemsidan ger dig kunskap om bokföringsteknik, lagar, skatter, budgetering, kalkylering och målstyrning.

När det gäller bokföring så beskriver vi enskilda affärshändelser och ger konkreta konteringsförslag för hur dessa affärshändelser skall bokföras utifrån redovisningsteori, redovisningslagar, redovisningsrekommendationer, inkomstskattelagen och momslagen. Våra bokföringstips skall vara konkreta och lätta att förstå.

Bokföring utgör en central del i en redovisningsenhet då den utgör grunden för den externa redovisningen till företagets externa intressenter, utgör grunden för den interna redovisningen som används i den ekonomiska styrningen och utgör grunden för inkomstdeklarationen.

Redovisningslagar och redovisningsrekommendationer ställer krav på vad ett årsbokslut eller en årsredovisning skall innehålla och anger bestämmelser för när, hur och till vilket värde olika poster skall redovisas i årsbokslutet eller årsredovisningen. Det är viktigt att ha kännedom om de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som skall tillämpas för att göra rätt från början i bokföringen och göra bokslutsarbetet lättare.

Den som bokför måste förutom att känna till redovisningslagar och redovisningsrekommendationer även känna till inkomstskattelagen och momslagen. När en affärshändelse skall bokföras måste den som sköter bokföringen känna till de skattekonsekvenser som den här affärshändelsen har eftersom man redan vid bokföringstidpunkten måste ta hänsyn till redovisningen i inkomstdeklarationen och i momsdeklarationen.

Den ekonomiska styrningen i ett företag ställer krav på vad de interna uppföljningsrapporterna skall innehålla samt när, hur och till vilket värde olika poster skall redovisas i den interna redovisningen. Den interna redovisningen innebär att interna affärshändelser skall bokföras, att konteringar skall göras på olika kalkylobjekt och att poster skall värderas annorlunda jämfört med värderingen i den externa redovisningen.

Etiketter:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *