Hoppa till innehåll

Azure blob logger i ASP.NET Core

I det här inlägget visar vi en implementering av en blob logger i ASP.NET Core. Den här klassen lagrar loggar som Append Blobs i ett Azure blob-lagringskonto. Loggar kan hämtas medan de skapas, du kan se till att nya loggar inte skriver över lagrade loggar och du kan ta bort gamla loggar.

Blobbar lagras i en behållare i ditt lagringskonto, du kan gruppera loggar inuti en behållare genom att lägga till ett eller flera ”mappnamn/” före filnamnet. Du kan till exempel ange blobbnamnet till ”201902/log-20190201.log”.

Inställningar

Vår blob logger behöver en anslutningssträng och ett namn för en behållare.

public class BlobStorageOptions
{
  #region Variables

  public string ConnectionString { get; set; }
  public string ContainerName { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public BlobStorageOptions()
  {
    // Set values for instance variables
    this.ConnectionString = null;
    this.ContainerName = null;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

Modell

Denna modell returneras i en lista i en av metoderna i blob logger klassen.

public class BlobLog
{
  #region Variables

  public string log_date { get; set; } // yyyy-MM-ddThh:mm:ss
  public string log_name { get; set; }

  #endregion

  #region Constructors

  public BlobLog()
  {
    // Set values for instance variables
    this.log_date = null;
    this.log_name = null;

  } // End of the constructor

  public BlobLog(string log_date, string log_name)
  {
    // Set values for instance variables
    this.log_date = log_date;
    this.log_name = log_name;

  } // End of the constructor

  #endregion

} // End of the class

Gränssnitt

Detta gränssnitt visar alla metoder som måste implementeras av vår blob logger klass.

public interface IBlobLogger
{
  Task LogDebug(string blob_name, string message);
  Task LogInformation(string blob_name, string message);
  Task LogWarning(string blob_name, string message);
  Task LogError(string blob_name, string message);
  Task GetLogAsStream(string blob_name, Stream stream);
  Task<string> GetLogAsString(string blob_name);
  IList<BlobLog> GetBlobLogs(string email);
  Task<bool> LogExists(string blob_name);
  Task Delete(string blob_name);
  Task DeleteByLastModifiedDate(Int32 days);

} // End of the interface

Klass

Det här är blob logger klassen. Den sista metoden (DeleteByLastModifiedDate) används för att rensa ut äldre loggar, det är dock bättre att använda livscykelhantering i Azure för att ta bort äldre blobbar.

public class BlobLogger : IBlobLogger
{
  #region Variables

  private readonly BlobStorageOptions options;
  private readonly CloudBlobClient client;
  private readonly CloudBlobContainer container;

  #endregion

  #region Constructors

  public BlobLogger(IOptions<BlobStorageOptions> options)
  {
    // Set values for instance variables
    this.options = options.Value;

    // Get a storage account
    CloudStorageAccount account = CloudStorageAccount.Parse(this.options.ConnectionString);

    // Get a client
    this.client = account.CreateCloudBlobClient();

    // Get a container reference
    this.container = this.client.GetContainerReference(this.options.ContainerName);

    // Create a container if it doesn't exist
    this.container.CreateIfNotExists();

  } // End of the constructor

  #endregion

  #region Log methods

  public async Task LogDebug(string blob_name, string message)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(message) == false)
    {
      await WriteToAppendBlob(blob_name, $"{DateTime.UtcNow.ToString("o")} [DBG] {message}" + Environment.NewLine);
    }

  } // End of the LogDebug method

  public async Task LogInformation(string blob_name, string message)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(message) == false)
    {
      await WriteToAppendBlob(blob_name, $"{DateTime.UtcNow.ToString("o")} [INF] {message}" + Environment.NewLine);
    }

  } // End of the LogInformation method

  public async Task LogWarning(string blob_name, string message)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(message) == false)
    {
      await WriteToAppendBlob(blob_name, $"{DateTime.UtcNow.ToString("o")} [WRN] {message}" + Environment.NewLine);
    }

  } // End of the LogWarning method

  public async Task LogError(string blob_name, string message)
  {
    if(string.IsNullOrEmpty(message) == false)
    {
      await WriteToAppendBlob(blob_name, $"{DateTime.UtcNow.ToString("o")} [ERR] {message}" + Environment.NewLine);
    }

  } // End of the LogError method

  #endregion

  #region Get methods

  public async Task GetLogAsStream(string blob_name, Stream stream)
  {
    // Get a blob object
    CloudAppendBlob blob = this.container.GetAppendBlobReference(blob_name);

    // Download the blob to a stream
    await blob.DownloadToStreamAsync(stream);

  } // End of the GetLogAsStream method

  public async Task<string> GetLogAsString(string blob_name)
  {
    // Create a string to return
    string log = "";

    // Get a blob object
    CloudAppendBlob blob = this.container.GetAppendBlobReference(blob_name);

    // Get the append blob
    using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
    {
      await blob.DownloadToStreamAsync(stream);
      stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
      log = Encoding.UTF8.GetString(stream.ToArray());
    }

    // Return the log
    return log;

  } // End of the GetLogAsString method

  public IList<BlobLog> GetBlobLogs(string email)
  {
    // Create the variable to return
    IList<BlobLog> logs = new List<BlobLog>();

    // Get a list with blobs
    IEnumerable<IListBlobItem> blobs = this.container.ListBlobs(email + "/", true, BlobListingDetails.None);

    foreach (IListBlobItem item in blobs)
    {
      // Get a blob reference
      CloudBlob blob = (CloudBlob)item;

      // Add the blob log
      logs.Add(new BlobLog(blob.Properties.LastModified.Value.ToString("yyyy-MM-ddThh:mm:ss"), blob.Name));
    }

    // Return logs
    return logs;

  } // End of the GetBlobLogs method

  #endregion

  #region Property methods

  public async Task<bool> LogExists(string blob_name)
  {
    // Get a blob reference
    CloudBlob blob = this.container.GetBlobReference(blob_name);

    // Return a boolean
    return await blob.ExistsAsync();

  } // End of the LogExists method

  #endregion

  #region Delete methods

  public async Task Delete(string blob_name)
  {
    // Get a blob object
    CloudBlob blob = this.container.GetBlobReference(blob_name);

    // Delete blob
    await blob.DeleteIfExistsAsync();
      
  } // End of the Delete method

  public async Task DeleteByLastModifiedDate(Int32 days)
  {
    // Get a list with blobs
    BlobResultSegment blob_segment = await this.container.ListBlobsSegmentedAsync("", true, BlobListingDetails.All, 100, null, null, null);
 
    // Set the date treshold
    DateTime treshold = DateTime.UtcNow.AddDays(days * -1);

    // Create an endless loop
    while(true)
    {
      // Delete blobs
      foreach (IListBlobItem item in blob_segment.Results)
      {
        // Get a blob reference
        CloudBlob blob = (CloudBlob)item;

        // Delete a blob if it is older than the threshold
        if(blob.Properties.LastModified.Value.UtcDateTime < treshold)
        {
          await blob.DeleteIfExistsAsync();
        }
      }

      // Check if more blobs can be found
      if(blob_segment.ContinuationToken != null)
      {
        blob_segment = await this.container.ListBlobsSegmentedAsync("", true, BlobListingDetails.All, 100, blob_segment.ContinuationToken, null, null);
      }
      else
      {
        break;
      }
    }

  } // End of the DeleteByLastModifiedDate method

  #endregion

  #region Helper methods

  private async Task WriteToAppendBlob(string blob_name, string log)
  {
    // Get a blob reference
    CloudAppendBlob blob = this.container.GetAppendBlobReference(blob_name);

    // Create a blob if it doesn't exist
    if (await blob.ExistsAsync() == false)
    {
      await blob.CreateOrReplaceAsync();
    }

    // Append the log to a blob
    using (MemoryStream stream = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(log)))
    {
      // Append text to the blob
      await blob.AppendBlockAsync(stream);
    }

  } // End of the WriteToAppendBlob method

  #endregion

} // End of the class

Livscykelhantering

Policyn nedan kan användas för att ta bort äldre loggar, denna policy raderar blobbar som är äldre än 30 dagar i behållarna fortnox-logs och test-fortnox-logs.

{
  "rules": [
    {
      "enabled": true,
      "name": "delete-old-blobs",
      "type": "Lifecycle",
      "definition": {
        "actions": {
          "baseBlob": {
            "delete": {
              "daysAfterModificationGreaterThan": 30
            }
          }
        },
        "filters": {
          "blobTypes": [
            "blockBlob",
            "appendBlob"
          ],
          "prefixMatch": [
            "fortnox-logs",
            "test-fortnox-logs"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *